Predstavenie POPGOM

Názov spoločnosti: Picmac Kft.

Sídlo spoločnosti: 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 106-108

Telefón: 02/ 2220 2032

E-mail: info@popgom.sk

Internet: https://www.pneumatiky-popgom.sk/

Registrový súd: Všeobecný súd Nyíregyháza

Číslo v obchodnom registri: 15-09-084200

DIČ: SK4120197884

Poskytovateľ hostingových služieb:

Amazon Web Services EMEA SARL

38 avenue John F. Kennedy L-1855

Luxembourg