Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Novinky


Novinky

O čom nás informuje energetická nálepka na pneumatike?
+INFO
Od 1. novembra roku 2012 je povinné umiestniť na pneumatiky takzvané EU energetické nálepky. Z nálepky sa môžeme dozvedieť také dôležité informácie, že nami vybraná pneumatika má akú účinnosť spotreby paliva, akú má priľnavosť na mokrom povrchu, alebo akú má hlučnosť.

O čom nás informuje energetická nálepka na pneumatike?

Od 1. novembra roku 2012 je povinné umiestniť na pneumatiky takzvané EU energetické nálepky. Z nálepky sa môžeme dozvedieť také dôležité informácie, že nami vybraná pneumatika má akú účinnosť spotreby paliva, akú má priľnavosť na mokrom povrchu, alebo akú má hlučnosť.

 

Farebnosť a usporiadanie na nálepke môže byť povedomé aj z technických produktov, veď sa s nimi môžeme stretnúť pri kúpe chladničky či pračky. Od konca roka 2012 je ich rozmiestnenie už povinné aj na pneumatikách. Oproti nálepkám na technických výrobkoch sa tu môžeme dočítať nielen o energetickej úspornosti, ale sa dostaneme aj k dátam ohľadom bezpečnosti aj ochrany životného prostredia.

 

Cieľom EU nálepky na pneumatikách je, aby uľahčila rozhodnutie zákazníkov ohľadne troch podstatných parametrov, menovite ohľadom úspory paliva, brzdenia na mokrej vozovke, respektíve ohľadom vonkajšej hlučnosti pri jazde. Pretože podobne technickým výrobkom aj pneumatiky sa vyrábajú podľa určených noriem, tak sa podľa nálepky stávajú rôzne pneumatiky porovnateľnými.

 

Prvý obrázok označuje účinnosť paliva. Táto hodnota závisí od odporu valenia. Nie mimochodom hrá rolu okolo 20 % odpor valenia automobilu čo sa týka spotreby a vypúšťania oxidu uhličitého zodpovedného za vznik skleníkového efektu. Podľa toho pneumatiky triedia od A po G. Medzi dvomi krajnými hodnotami je ohľadom spotreby 7,5 %-ný rozdiel. Pri automobile so spotrebou 8 litrov je to rozdiel približne 100 Eur ak rátame s 10 000 km odjazdených počas jedného roka.

 

Na odpor valenia môžeme vplývať aj my. Ak pneumatiky nepoužívame pri vhodnom tlaku gumy, tak táto hodnota narastie a jazdný výkon zas klesne.

 

Druhý obrázok kvalifikuje mokrú priľnavosť, meria schopnosť priľnavosti pneumatiky k mokrej vozovke. Pneumatiky zaradené do vyššej kategórie mokrej priľnavosti pri použití celej sily brzdenia zaručujú kratšie brzdné dráhy a rýchlejšie zastavenie. Túto hodnotu zisťujú pri určenej teplote, hrúbke vrstvy vody použitím ABS počas brzdenia z 80 km/h na 20 km/h.

 

Tu je najlepšou hodnotou A, najhoršou je F. Vozidlo na pneumatikách kategórie A je zastaviteľné hoci aj o 18 metrov kratšom úseku ako na gumách kategórie F.

 

Z pohľadu spotrebiteľov je najčastejšou požiadavkou nízka hlučnosť pneumatík. Kupujúci vyhľadávajú pneumatiky charakteristicky takým spôsobom, že je pre nich dôležité, aby tie boli tiché. Hlučnosť valenia závisí od členitosti povrchu gumy, od striedania blokov a drážok.

 

Dôležité! Na šťítku neoznačujú hlučnosť ktorú cítiť vo vnútri vozidla, ale hlučnosť merateľnú vonku počas jazdy. Hlučnosť valenia merajú počas skúšky v štandardných podmienkach pomocou mikrofónu položeného pri kraji jazdnej dráhy na vozidle pohybujúceho sa rýchlosťou 80 km/h a určujú ho v decibeloch.  Piktogram túto hodnotu určuje tromi čiernymi oblúkmi. Jeden čierny oblúk ukazuje najlepší výsledok, tri čierne oblúky ukazujú najslabší výsledok.

Prečo je nová pneumatika „chlpatá“?
+INFO
Ľudstvom hýbe veľa zaujímavých technologických otázok. Tieto neobchádzajú ani priemyseľ s pneumatikami. Jedna taká je, že prečo sú nové pneumatiky „chlpaté“? Ako sa tie gumené vlasy dostávajú na koleso? A to, že ich na pneumatike pri kúpe nenachádzame je naozaj jednoznačným dôkazom toho, že je ojazdená?

Prečo je nová pneumatika „chlpatá“?

Ľudstvom hýbe veľa zaujímavých technologických otázok. Tieto neobchádzajú ani priemyseľ s pneumatikami. Jedna taká je, že prečo sú nové pneumatiky „chlpaté“? Ako sa tie gumené vlasy dostávajú na koleso? A to, že ich na pneumatike pri kúpe nenachádzame je naozaj jednoznačným dôkazom toho, že je ojazdená?

 

Počas výrobného procesu ešte z polovice hotová guma - green tire - sa dostane do vulkanizačného lisu. V tomto stave je ešte poddajná a lepkavá. V lise zostáva 5-10 minút, kde ho pečú pod veľkým tlakom. Vtedy naberá svoju neskoršiu formu aj tvar, respektíve sa na ňu dostávajú vzory a tiež aj nápisy.

 

Gumu, ktorá je sa nachádza vo forme na vylievanie zovnútra neustále tlačí nafúknutý mechúr - bladder - k jej múru. Na ploche vnútornej časti formy na vylievanie sú malé dierky, takzvané vrty a na vnútornej lisovacej gume sú zas priečne rozmiestnené rebriny. Tieto slúžia na to, aby sa počas lisovania gumy mohlo dostať von čím viac vzduchu, týmto sa predchádzy vytváraniu vzduchových bublín. Takýmto spôsobom vie základný materiál najdokonalejšie vyplniť formu, získať svoju neskoršiu podobu, vzorkovanie.

 

Do týchto malých dierok trochu natečie ešte horúca, horľavá guma. Tak sa vytvárajú na vonkajšej ploche pneumatiky gumové vlásočky, bežne nazývané chĺpky a tak sa stane jej vnútorná plocha priečne rebrovanou.

 

Miesto a hustotu malých chĺpkov ovplyvňuje aj skúsenosť a obratnosť výrobcu formy na vylievanie, pretože ak zistia, že ak sa na vypečenej pneumatike na jednom mieste vždy vytvorí pluzgier, do formy na vylievanie navŕtajú malú dierku, aby cez ňu mohol vyjsť vzduch ktorý sa tam vytvoril.

 

Vytvorené gumené vlásočky samozrejme nemajú na funkciu pneumatiky žiadny vplyv. Pri používaní sa časom orderú následkom dotýkania sa vozovky.

 

Následkom dlhodobého nesprávneho názoru, že táto chlpatosť je znakom čisto nových pneumatík sa nová pneumatika bez chĺpkov považovala za používanú a nie novú. To však nepokrýva pravdu. Dnes už fabriky, ktoré dbajú o svoje meno na konci výrobného procesu „trimujú“, holia pneumatiky, čiže odstraňujú tieto zbytočné chĺpky aby sa stali pre zákazníkov ešte viac žiadúcimy. Vyplývajúc z toho pneumatika bez chĺpkou nie je absolútnym dôkazom používanosti.

 

Pomaly musíme zabudnúť na tento predčasom rozšírený pohľad a v dnešnej dobe gumu na ktorej nenájdeme tieto vlásočky považovať skôr za drahšiu a kvalitnejšiu.

Čo znamenajú čísla na pneumatike?
+INFO
Vodiči sú čím viac uvedomelejší pri nákupovaní pneumatík, avšak pomerne veľa značení ešte stále vie dostať človeka do rozpakov. Pozbierali sme nápisy, s ktorými sa môžeme stretnúť na pneumatikách a to, ktorý z nich čo znamená.

Čo znamenajú čísla na pneumatike?

Vodiči sú čím viac uvedomelejší pri nákupovaní pneumatík, avšak pomerne veľa značení ešte stále vie dostať človeka do rozpakov. Pozbierali sme nápisy, s ktorými sa môžeme stretnúť na pneumatikách a to, ktorý z nich čo znamená.

 

Jedným z najčastejších nápisov je na určenie miery. Také je napríklad označenie 195/65/R15. 195 je šírka profilu, je zvyčajne deliteľné piatimy a číslo narastá o desať. Najväčšia šírka takejto gumy je 195 mm, ktorá nie je zhodná s povrchom behúňa. 65% toho čísla je výška bočnej steny pneumatiky. Ak na nej nenájdeme taký znak s lomítkom, tak máme do činenia so základnym prípadom, čiže pneumetikou zodpovedajúcou /80. R je značením pre radiál - dnes je väčšina pneumatík taká - , za ňou stojace číslo 15 je miera použiteľného disku vyjadrená v coloch.

 

Pri výbere miery sa oplatí prihliadať na odporúčanie výrobcu. Ak predsa vyberieme inú mieru, dbajme ne stálosť obvodu pneumatiky. Napríklad obvod pneumatiky 185/60 R15 je omnoho menší ako obvod pneumatiky 215/60 R15. Toto všetko je dôležité preto, lebo ak z menšej miery prejdeme na väčšiu, všetky prevody nášho auta budú dlhšie, čiže sa nebude zrýchľovať tak dynamicky, avšak konečná rýchlosť môže o niečo narásť. Tachometer to neukáže, ba nám môže ukazovať aj menšiu rýchlosť než je skutočná.

 

Po označení pre miery nasleduje dvojcíferné číslo a písmeno. To prvé je index zaťaženia, za ním nasledujúce je index rýchlosti. Zaťaženie ukazuje to, že koľko unesie pneumatika nafúknutá na najvýšší bezpečnostný tlak. Index rýchlosti ukazuje najväčšiu rýchlosť, na ktorú je za úplnej bezpečnosti zaťaženia únosnosť pneumatiky certifikovaná.  Rýchlostné indexy sú v rozpätí od A po Y. Bez nároku na úplnosť Q označuje 160km/h, T 190km/h, V 240km/h a Y až 300km/h. Z bezpečnostného hľadiska sa neodporúča montovanie pneumatík s menším rýchlostným indexom ako je hodnota indexu označená výrobcom.

 

Na boku našej pneumatiky sa nachádza jedno štvorčíslie. Napríklad 3118. To je takzvané DOT číslo, ktoré označuje dátum výroby pneumatiky. Z toho posledné dve čísla označujú rok výroby (2018 -> 18) , a prvé dve označujú týždeň v danom roku (31. týždeň).

 

Okrem číselných radov a názvu pneumatiky sa na pneumatikách nachádza aj niekoľko označení písmenami. Napríklad XL je skratka extra loadu, označuje spevnenú bočnú stenu a možnosť väčšieho zaťaženia. TWI je znakom pre miesto na signalizáciu oderu. Tieto sa oplatí pravidelne overovať. Vo väčšine šťátov Európskej únie je minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm. TL nás informuje o type tubulles, čiže o bezdušovom prevedení. V praxi to znamená, že vnútorný povrch gumy je dosť mäkký na to, aby nebola potrebná vnútorná duša. Oproti tomu pri pneumatikách s dušou treba rátať aj možnosťou prasknutia duše.

 

Navyše na pneumatikách nájdeme aj informácie ohľadom montovania. Šípka zvyčajne naznačuje smer behu, nápis inside-outside zas ukazuje, ktorá strana pneumatiky má ísť von a ktorá smerom dnu.

Komu sa odporúčajú pneumatiky na štyri ročné obdobia?
+INFO
Takzvané pneumatiky na štyri ročné obdobia sú čoraz populárnejšie. Väčšina sa pre nich rozhodne z ekonomických dôvodov. Ale je odporúčaná naozaj pre každého? Pri akom spôsobe používania je ideálne sa rozhodnúť pre tento typ pneumatiky?

Guma na štyri ročné obdobia za svoju populárnosť vďačí aj tomu, že dnes už aj výrobcovia venujú väčšiu pozornosť tomuto typu, preto v poslednom desaťročí prešla vážnym vývojom, o niekoľko tried vzrástla jej spoľahlivosť a použiteľnosť.

 

Rozhodnutie pre jednu súpravu pneumatík na štyri ročné obdobia namiesto súpravy na zimu a na leto je predovšetkým dobré z ekonomických dôvodov.  Bude zjednodušené aj uskladnenie, nemusíme hľadať miesto pre aktuálne nepoužívanú súpravu. Pritom sa nesmie zabúdať ani na pohodlie, veď takto sa ročne ušetríme od dvoch postávaní v rade pri pneuservisoch a výmenou sa stačí potrápiť vtedy, keď sa nám dovtedy používaná sada opotrebozostarlastárla a nakúpime miesto nej novú.

 

Zatiaľ to znie ako vo sne, pravda? Ale ak by súprava pneumatík na štyri ročné obdobia vedela náš život tak veľmi zjednodušiť, potom prečo nepoužíva každý takú? Odpoveď je jednoduchá: neodporúčajú sa každému ani na všetky typy vozidiel.

 

Ideálne sú pre tých, ktorý svoje vozidlo používajú pomerne málo. V prípade pneumatík na štyri ročné obdobia to predchádzajúco určili len na 5-6 kilometrov ročne, ale vďaka vývoju sa toto číslo dnes zastaví skôr pri 10-12 kilometroch. Príčinu treba hľadať v tom, že v porovnaní s gumami na jednotlivé ročné obdobia sa zodierajú rýchlejšie. Ak ročne používame naše auto omnoho viac, vtedy sa oplatí aj z čisto ekonomických dôvodov treba radšej uvažovať o kúpe letných a zimných pneumatík.

 

Podľa odporúčaní výrobcov sa takisto neodporúča ani tým majiteľom vozidiel, ktorých motor prevyšuje výkon 150 konských síl. V prípade silnejších vozidiel vyplývajúc z vyššieho výkonu je vyššie aj zaťaženie, respektíve je pravdepodobný aj športovejší štýl jazdy. Z toho vyplýva aj rýchlejšie opotrebovanie pneumatík na štyri ročné obdobia a premávať na nich by bolo nerentabilné.

 

Vďaka jej narastajúcej populárnosti v posledných rokoch aj výber sa príjemne obohatil. Sú dostupné už od 13 - do 18 colov a nad rámec toho dnes z nich dostať aj typ s toleranciou defektu.

 

Podľa právneho predpisu sa pneumatika na štyri ročné obdobia kvalifikuje za zimnú, tak tí , ktorí sa obávajú kvôli vhodnej priľnavosti v zime, robia to zbytočne.  Medzi jej označeniami sa nachádza aj snehová vločka. Ak sa rozhodneme pre tento typ, vtedy dávajme obzvlášť pozor na to, že v záujme bezpečnosti nášho okolia je ich výmena aktuálna už pri 4 milimetrovom dezéne. 

Číslo DOT verzus životnosť
+INFO
To je už dnes snáď pre každého jednoznačné, že len na pneumatikách vhodných pre ročné obdobie sa oplatí jazdiť na cestách. Odhliadnuc od značky má vážny význam aj stav pneumatík.

Číslo DOT verzus životnosť

To je už dnes snáď pre každého jednoznačné, že len na pneumatikách vhodných pre ročné obdobie sa oplatí jazdiť na cestách. Odhliadnuc od značky má vážny význam aj stav pneumatík.

 

V každej sezóne prevedené testovanie pneumatík nemeckou firmou ADAC ponúka výbornú pomoc pri výbere medzi rôznymi značkami. Ba čo viac, na základe toho si môžeme vyberať nielen z tých značiek, ktoré skončili na popredných miestach, ale kľudne hoci aj z tých, ktoré skončili vo vyhliadnutej kategórii. Keď avšak uvažujeme o pneumatikách z druhej ruky, vtedy odhliadnuc od značky dostáva dôležitú úlohu aj ich stav.

Len máloktorí sú si vedomí toho, že pneumatiky veru zostarnú, preto sa pri kupovaní  oplatí preveriť dátum výroby. To sa dozvieme z takzvaného DOT čísla, ktoré sa odvíja zo skratky U.S. Department of Transportation. Štvorčíslie DOT nájdeme na pneumatike. Z toho prvé dve čísla môžu byť šarža, a ďalšie dve označujú rok výroby. Ak teda vidíme na svojej pneumatike napríklad číslo 1218, znamená to, že daná pneumatika bola vyrobená v roku 2018 (18), a to v 12 týždni (12).

Podľa odborníkov gumárskej výroby je životnosť pneumatiky v priemere desať rokov a cirka päť rokov zachovávajú tie vlastnosti, ktoré mali aj v čase svojej výroby. To vďaka tomu, že výrobcovia k nim pridávajú také prísady, ktoré sa o to postarajú. Z odborného hľadiska môžeme nazývať pneumatiky čerstvo vyrobenými cca. do troch rokov a do piatich rokov novými. Všeobecne prijatým pravidlom je, že menej ako šesť ročná pneumatika sa môže predávať ako plnohodnotný produkt, po tomto veku je považovaná za „DOT-ovú“ a začne sa predávať ako amortizovaná. Po tomto veku sa amortizácia pneumatík môže začať v omnoho rýchlejšom tempe. Nikdy však neobúvajme viac ako desať ročné pneumatiky, bez ohľadu na ich stav opotrebovanosti, lebo tým už môžeme ohroziť hoci aj bezpečnosť premávky.

Všetky tieto dátumy sa vzťahujú na takzvané „sterilné“ podmienky, lebo však v praxi ich aj používame, čiže sa opotrebovávajú a sú vystavené rôznym vplyvom. Napríklad jedna nová letná pneumatika pri priemernom používaní môže byť dobrá 5-6 rokov. Pri intenzívnom používaní sa toto číslo ďalej znižuje. V opačnom smere je táto úmernosť menej funkčná: ak pneumatiku používame menej ako je priemer, čiže stojí v garáži, zato ešte stráca na kvalite.

Popri roku výroby pneumatiky je praktické brať v ohľad samozrejme aj hĺbku dezénu. Minimálna hĺbka dezénu na letných pneumatikách by mala byť 1,6 milimetra, avšak podľa odborníkov už aj 2 milimetre znamenajú vážny dôvod k výmene. Opotrebované pneumatiky môžu aj zdvojnásobiť dĺžku brzdnej dráhy, to má rozhodujúcu úlohu pri zabránení nehode alebo zníženia jej vážnosti.

Kedy sa oplatí kupovať letné pneumatiky?
+INFO
Viacerí žijú vo viere, že zimné pneumatiky sa oplatí kupovať na konci zimy a letné zas na konci leta, lebo vtedy sú najlacnejšie. V skutočnosti sa však práve opak ukazuje byť pravdou.

Kedy sa oplatí kupovať letné pneumatiky?

 

Viacerí žijú vo viere, že zimné pneumatiky sa oplatí kupovať na konci zimy a letné zas na konci leta, lebo vtedy sú najlacnejšie. V skutočnosti sa však práve opak  ukazuje byť pravdou.

 

Tí, podľa ktorých sa dostaneme za najlepšiu cenu k pneumatikám na konci daného ročného obdobia, zvyčajne vychádzajú zo toho, že oblečenie, ktorého sezóna práve končí, je v akcii, za značne zníženú cenu. S tým však nerátajú, že predajcovia pneumatík nehromadia také zásoby tovaru ako obchody s odevmi, tým ani ich zásady fungovania nie sú rovnaké.

Na podloženie toho stačí rýchly výpočet. Existuje dostatočne veľa veľkostí pneumatík, najčastejšie z toho vodiči používajú 30 druhov. Ak z každej populárnej veľkosti skladuje obchod len od troch výrobcov (v kategórii nízkej, strednej a prémium), k tomu z každej zimnú aj letnú verziu aspoň v dvoch súpravách, to znamená 1440 kusov pneumatík. Ak to vynásobíme cenou jednej pneumatiky, tak nám vyjde rozpočet za takúto zásobu vo výške ceny menšieho rodinného domu. I po takejto dôkladnej príprave sa môže stať, že budú pýtať od predajcu takú pneumatiku, ktorú nebude mať. Vyplývajúc z toho väčšina obchodov nerobí také veľké zásoby, radšej pracuje s rýchlym odbytom tovaru a preto sa  ani akcie nedajú porovnávať so sezónnymi akciami obchodov s odevmi.

Pretože továrne v zime vyrábajú letné pneumatiky a v lete zimné pneumatiky, pripravujúc sa na nasledujúcu sezónu, je dané aj množstvo, ktoré je možné predať na trhu. To sa spravidla aj minie, veď množstvo na výrobu určujú podľa dopytu z predošlých rokov. Na koniec sezóny zostáva doslova len minimálny zostatok toho, čiže iba najmenej podarené kusy na trhu neodoberú z obchodov. Avšak aj medzi tými sa nájde zopár ukrytých, neobjavených hviezd, ale to je menej charakteristické.

To, že sa nájde zopár naozaj dobrých gúm, je skôr výstižné pre menšie obchody, avšak tieto zlacnia aj oni najneskôr v druhej polovici sezóny a to aj vtedy ide len o niekoľko súprav, medzi ktorými len v zriedkavom prípade nájdeme takú veľkosť, ktorú potrebujeme. Tým pádom ani toto nemôže byť základom.

Nezávisle od toho ale máme aj dobrú správu pre lovcov akcií: sú také obdobia, kedy sa viac oplatí hľadať dobré ceny. To sú sezóny predbežných objednávok. Čiže jeden až dva mesiace pred naozajstným dumpingovým obdobím, kedy nie je ešte taký nával v obchodoch, ale už došli prvé zásielky od výrobcov, z veľkoobchodov. V prípade letných gúm je to obdobie január - február a v prípade zimných gúm to je obdobie august - september. Vtedy obchodníci ešte predávajú za nižšie ceny ako počas sezóny, dostávajú sa k pneumatikám podľa cien zoznamu s extra podmienkami, tým aj konečný používateľ, čiže aj vodič si ich môže zakúpiť za výhodnejšiu cenu.

 

Naozaj je značková letná guma najlepšia
+INFO
Ak mal ešte niekto pochybnosti či je tu už čas na výmenu pneumatík, počasie za posledné dni zodpovedalo otázku. Teraz už nielen podľa kalendára alebo astronomického kalendára, ale aj podľa teplotných hodnôt je tu už jar. Popri otázke výmeny pneumatík na letné sa naskytá aj otázka, akú značku si máme vybrať.

Naozaj je značková letná guma najlepšia

 

Ak mal ešte niekto pochybnosti či je tu už čas na výmenu pneumatík, počasie za posledné dni zodpovedalo otázku. Teraz už nielen podľa kalendára alebo astronomického kalendára, ale aj podľa teplotných hodnôt je tu už jar. Popri otázke výmeny pneumatík na letné sa naskytá aj otázka, akú značku si máme vybrať.

 

Viacerí si nechajú obuť späť gumy z predošlého obdobia, ale u väčšiny autičkárov sú tieto vlani ešte používané gumy už zostarnuté, opotrebované a tým si oni musia zadovážiť nové.

Najväčšiu pozornosť dostáva každým rokom spoločný letný test pneumatík automobilových klubov, nemecký ADAC, rakúske ÖAMTC a švajčiarske TCS.  Hlavnou príčinou toho je, že tieto organizácie pre ochranu záujmov motoristov testujú v prvom rade tie veľkosti gúm, ktoré sú rozšírené aj na starších autách, čím sa dotýkajú omnoho širšej vrstvy. Podľa prieskumu z viacerých rokov sa už na dnes vytvoril trend, podľa ktorého takzvané druhotné značky od väčších výrobcov sú schopné dosiahnuť podobne dobré, alebo ešte aj lepšie výsledky ako prémiové značky lídrov trhu. Na základe toho sa oplatí vyberať z letných pneumatík oboch kategórií.

A tu by sme chceli upriamiť vašu pozornosť aj na to, že sa nesmie pozerať pri výbere výlučne len na značku. Stáva sa často, že výrobok tej istej značky v inej veľkosti môže dosiahnuť na testoch úplne odlišné výsledky. Napríklad u organizácii ADAC je posledný, a ten istý výrobok je u Auto Bildu v prvej tretine poľa a dostáva dobré hodnotenie. Zdá sa to ako absurdné, predsa je to normálny jav. Totiž výsledky testov sa vzťahujú len na skúmanú kategóriu, v inej kategórii veľkosti so širšími mierami, alebo užším behúňom, inou výškou bočnej steny, zosilnenou bočnou stenou, odlišným indexom hmotnosti (so zaťažiteľnosťou) alebo indexom rýchlosti sú gumy už úplne iné.

Práve preto treba vidieť ďalej ako značka a musíme tiež preskúmať aj to, že na aké auto a hlavne na aký spôsob používania hľadáme letné pneumatiky.

Napríklad ak niekto používa auto väčšinou len v meste, pre neho bude menej dôležitá hladina hluku. Avšak oproti tomu vplyv na spotrebu už áno, veď pri používaní v meste sa aj tak významne zvýši množstvo spotrebovaného paliva.  Tak už ani to nie je jedno, koľko k tomu pridá vybratá letná pneumatika. Pri spotrebe môže byť medzi pneumatikami rozdiel na 100 km až 6 dl. Na krátke trate je to málo citeľné, ale ak sa pozrieme na to, že jeden set kupujeme na viac rokov, v priemere na nich odjazdíme 60 tisíc km, vtedy to už ku koncu používania narastie na okom viditeľnú sumu. Avšak pre toho, kto používa svoje auto pri väčšom zaťažení, pri charakteristicky vyššej rýchlosti, môžu byť dôležité iné hľadiská.

Ak od pneumatiky očakávame vyrovnaný výkon vo všetkých aspektoch: chceme z neho vyťažiť maximum z hľadiska bezpečnosti, pohodlnosti, zážitku z jazdy, potom si vyberme všemožne prémiovú značku. Ak hľadáme bezpečné riešenie na jazdu v meste a rovnako aj na diaľnici, ale v o niečo nižšej cene, tak si vyberme pneumatiky strednej kategórie. Ak jazdíme väčšinou na krátke trate, v meste, s malým výkonom a prioritným hľadiskom je aj dostupná cena, potom si môžeme vybrať aj z hospodárnejších, nižších kategórií.

Pozri sa, ktorá je najlepšia letná guma!
+INFO
Dobré počasie je tu už definitívne, takže ak ste do teraz neurobili, teraz je už ozaj načase vymeniť zimné pneumatiky na letné. Ale čo je v tom prípade, ak na jar, po oprášení na jeseň starostlivo uskladnených letných gúm sme postavený tvárou tvár tomu, že tieto veru už nie sú najvhodnejšie na jazdenie?

Pozri sa, ktorá je najlepšia letná guma!

 

Dobré počasie je tu už definitívne, takže ak ste do teraz neurobili, teraz je už ozaj načase vymeniť zimné pneumatiky na letné. Ale čo je v tom prípade, ak na jar, po oprášení na jeseň starostlivo uskladnených letných gúm sme postavený tvárou tvár tomu, že tieto veru už nie sú najvhodnejšie na jazdenie?

 

V čase výmeny letných gúm na zimné počuť veľa správ o tom aká je dôležitá ich výmena, veď pneumatiky používané v lete môžu byť v zime vyslovene životu nebezpečné: veľmi ľahko s nimi môžeme uviaznuť, je väčšia možnosť dostať šmyk a omnoho ťažšie sa s nimi dá zastaviť. Snáď menej zdôrazňujú v odporúčaniach pre bezpečnosť premávky, ale jazdenie v lete zimnými pneumatikami tiež nie je najlepším rozhodnutím.  Nebezpečie uviaznutia síce nehrozí, ale brzdná dráha sa veru aj tu predlžuje a ani stabilite automobilu nenapomáha, že na horúcom asfalte sa zimná pneumatika ľahko rozmaže.  Samozrejme výmena je na zváženie aj z ekonomických dôvodov, veď vyplývajúc z naposledy spomínaného sa naše zimné gumy môžu opotrebovať počas jednej letnej sezóny.

Samozrejme sú aj takí, ktorí svoje zimné pneumatiky zrelé na výmenu, preto nechávajú obuté, lebo by už jednak neboli vhodné na ďalšiu zimnú sezónu, tak ich „zoderú“ predtým ako sa dostanú na miesto svojho konečného odpočinku. Týmto rozhodnutím však kvôli značne predĺženej brzdnej dráhe ohrozujú nielen vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky, a tak to neodporúčame. Brzdná dráha takto odratej pneumatiky pri jazde rýchlosťou 60 km/h sa na suchej i mokrej vozovke predlžuje o 5 metrov, čo v danej situácii môže byť osudné. Za necelých 15 tisíc HUF (čiže v štvorsete za menej ako 60 tisíc) si už môžeme kúpiť veľmi kvalitné, úplne nové pneumatiky, tak všemožne treba zvážiť, či sa oplatí znášať riziká vyplývajúce z používania starých gúm.

Ak je teda na čase kúpiť nové letné gumy či už z ekonomického či z bezpečnostného hľadiska, vynára sa otázka, aké si máme kúpiť, ktoré je najlepšie rozhodnutie? Dobrých pár automobilových klubov - tak aj nemecký ADAC, rakúsky ÖAMTC alebo aj švajčiarsky TCS, ako aj početné zahraničné aj tuzemské médiá prinášajú pri zmenách jednotlivých ročných období vážne, porovnávajúce články o pneumatikách na trhu.  Každopádne sa oplatí tieto poprezerať a urobiť si poznámky, že ktorá guma ktorej značky a z akého hľadiska spĺňala najlepšie.

Ak sa nám na základe toho pomaly vyrysuje obraz toho, že ktorý druh pneumatiky bude našim verným sprievodcom na nasledujúce roky, vtedy môžeme ďalej zúžiť kruh, aby sme preskúmali na aké auto a hlavne na aký spôsob používania hľadáme pneumatiku.  Totiž hľadiská testov nie sú pre každého rovnako dôležité. Veľké porovnávania pneumatík bodujú pneumatiky podľa takých hľadísk, že akú majú hladinu hluku, aký vplyv majú na spotrebu, akú majú brzdnú dráhu, ako sú odolné voči odieraniu, ako sedia v zákrutách. Avšak koľko vodičov toľko spôsobov používania, tak sa mení váha týchto pri rozhodovaní.

V závislosti od toho, či svoje auto používame hlavne v meste alebo práve naopak na diaľnici, v priemere jazdíme väčšou alebo menšou rýchlosťou, čiže akej záťaži vystavujeme pneumatiky si znova zvážime výsledky testov, takto prídeme k tomu ktorá letná guma je pre nás najlepšia.

Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné?
+INFO
Medzi vodičmi sa na každú jar objaví táto veľká otázka: Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné? Mnohí pozerajú len plusové stupne, účelnejšie však je všímať si priemernú teplotu. Nechávať dlhšie obuté zimné pneumatiky ako to je potrebné nie je účelné ani z bezpečnostných ani z finančných dôvodov.

Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné?

Medzi vodičmi sa na každú jar objaví táto veľká otázka: Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné? Mnohí pozerajú len plusové stupne, účelnejšie však je všímať si priemernú teplotu. Nechávať dlhšie obuté zimné pneumatiky ako to je potrebné nie je účelné ani z bezpečnostných ani z finančných dôvodov.

Síce to v Maďarsku nie je regulované zákonom, ale na základe odporúčania odborníkov je aktuálne vymeniť zimné pneumatiky na letné ak priemerná teplota dosiahne plus 7 stupňov. Ak sa chceme rozhodnúť o termíne výmeny pneumatík na základe počasia, vtedy nestačí, že sa už cez deň pohybuje teplomer v plusových hodnotách. Priemer nočnej a dennej teploty musí dosiahnuť 7 stupňov. Čiže ak je cez deň 10 stupňov, ale v noci je okolo 0 stupňov je ľahké vypočítať, že priemer nemôže presiahnuť  sedem stupňov. Vtedy je možné kľudne ponechať obuté zimné pneumatiky.

Ak by sme chceli nájsť dokonalý termín, odborníci zvykli odporúčať obdobie okolo Veľkej noci. Vtedy je výskyt nočných mrazov menej typický , alebo aby  okná auta boli ráno ešte pokryté námrazou.

V takom prípade sa oplatí požiadať o termín v pneuservisoch, kde sa na jednej strane uskutoční výmena zimných pneumatík na letné a na druhej strane si tie aj prezrú či sú súce ešte na jednu sezónu, alebo je čas kúpiť si nové. Podľa právnych predpisov je treba výmeny pod hĺbkou 1,6 milimetrov, odborníci však radia, že už pod 3 milimetre (pri zimných pneumatikách 4 milimetre) sa to  oplatí urobiť . Ak dosiahne vek pneumatík 6-8 rokov, vtedy bez ich stavu budú potrebovať výmenu.

Pretože väčšina vodičov rozhoduje o výmene pneumatík podľa teploty je charakteristický veľký nával v pneuservisoch. Na základe skúseností z predošlých rokov je najväčší nával v období medzi 20 marcom a 20 aprílom. Ak sa chceme vyhnúť státia v rade oplatí sa už omnoho skôr vypýtať termín, alebo si vybrať obdobie iné ako je to obvyklé.  V súvislosti skorého prezutia pneumatík ešte v mnohých prežíva spomienka na sneženie 15 marca, respektíve je vtedy ešte menej charakteristické, aby priemerná teplota dosiahla 7 stupňov. Preto odporúčame radšej obdobie po 20 apríli.

V mnohých sa vynorí aj otázka, že nakoľko je potrebná výmena zimných pneumatík na letné. Odpoveď je jednoduchá: jazdiť na pneumatikách nevhodných na ročné obdobie môže byť životu nebezpečné. Zimné pneumatiky sa totiž vyhotovujú z takého materiálu, ktorý zostane aj v mínusoch mäkký, čím lepšie prilieha k povrchu vozovky. V lete sa však s tými istými pneumatikami predĺži brzdná dráha, respektíve sa auto stáva ťažšie ovládateľným. V lete sa zimné pneumatiky viac opotrebovávajú, namiesto úspornosti sa práve na zimnú sezónu zoderú a môžeme kúpiť nové. Nad rámec toho vyplývajúc z väčšej priľnavosti sa zvýši aj spotreba paliva.

Letné pneumatiky sa vyhotovujú z tvrdšej zmesi ako zimné, vzory na nich sú väčšie, uzavretejšie. Vďaka týmto vlastnostiam zabezpečujú vhodnú priľnavosť aj vo vyšších teplotách.

Koniec koncov je výmena zimných pneumatík dobré rozhodnutie, veď týmto urobíme čo najviac pre bezpečnosť svojej rodiny, respektíve dlhodobo je to aj šetrné k našej peňaženke.

Dátum výroby a starnutie pneumatík!
+INFO
Najdôležitejším faktorom pre zachovanie čerstvosti pneumatík je zabránenie priameho slnečného žiarenia!

POPGOM predáva pneumatiky vyrobené maximálne pred dvomi rokmi. Prečo práve dva roky?Ak pneumatiky sú skladované podľa smerníc výrobcov (v tmavých a suchých miestnostiach, kde nepodliehajú priamemu slnečnému žiareniu) zachovajú si dlhodobú čerstvosť a starnúť začínajú až vtedy, keď sa pneumatiky dostanú k zákazníkovi na vozidlo, kde sú vystavené slnečnému (UV) žiareniu.  Namontovaná pneumatika by sa tak mohla používať počas ďalších štyroch rokov na vozidle zákazníka.   Pneumatiky sú sezónnym tovarom, a preto ich výroba musí prebiehať vždy v dostatočnom predstihu tak, aby bol tovar na pultoch obchodníkov pred vypuknutím sezóny. Preto sú zimné pneumatiky vyrábané v letných mesiacoch (naopak letné v zimných mesiacoch) a v predstihu distribuované na sklady obchodníkov, teda aj na naše sklady.

1    3