Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Novinky


Novinky

O čom nás informuje energetická nálepka na pneumatike?
+INFO
Od 1. novembra roku 2012 je povinné umiestniť na pneumatiky takzvané EU energetické nálepky. Z nálepky sa môžeme dozvedieť také dôležité informácie, že nami vybraná pneumatika má akú účinnosť spotreby paliva, akú má priľnavosť na mokrom povrchu, alebo akú má hlučnosť.

O čom nás informuje energetická nálepka na pneumatike?

Od 1. novembra roku 2012 je povinné umiestniť na pneumatiky takzvané EU energetické nálepky. Z nálepky sa môžeme dozvedieť také dôležité informácie, že nami vybraná pneumatika má akú účinnosť spotreby paliva, akú má priľnavosť na mokrom povrchu, alebo akú má hlučnosť.

 

Farebnosť a usporiadanie na nálepke môže byť povedomé aj z technických produktov, veď sa s nimi môžeme stretnúť pri kúpe chladničky či pračky. Od konca roka 2012 je ich rozmiestnenie už povinné aj na pneumatikách. Oproti nálepkám na technických výrobkoch sa tu môžeme dočítať nielen o energetickej úspornosti, ale sa dostaneme aj k dátam ohľadom bezpečnosti aj ochrany životného prostredia.

 

Cieľom EU nálepky na pneumatikách je, aby uľahčila rozhodnutie zákazníkov ohľadne troch podstatných parametrov, menovite ohľadom úspory paliva, brzdenia na mokrej vozovke, respektíve ohľadom vonkajšej hlučnosti pri jazde. Pretože podobne technickým výrobkom aj pneumatiky sa vyrábajú podľa určených noriem, tak sa podľa nálepky stávajú rôzne pneumatiky porovnateľnými.

 

Prvý obrázok označuje účinnosť paliva. Táto hodnota závisí od odporu valenia. Nie mimochodom hrá rolu okolo 20 % odpor valenia automobilu čo sa týka spotreby a vypúšťania oxidu uhličitého zodpovedného za vznik skleníkového efektu. Podľa toho pneumatiky triedia od A po G. Medzi dvomi krajnými hodnotami je ohľadom spotreby 7,5 %-ný rozdiel. Pri automobile so spotrebou 8 litrov je to rozdiel približne 100 Eur ak rátame s 10 000 km odjazdených počas jedného roka.

 

Na odpor valenia môžeme vplývať aj my. Ak pneumatiky nepoužívame pri vhodnom tlaku gumy, tak táto hodnota narastie a jazdný výkon zas klesne.

 

Druhý obrázok kvalifikuje mokrú priľnavosť, meria schopnosť priľnavosti pneumatiky k mokrej vozovke. Pneumatiky zaradené do vyššej kategórie mokrej priľnavosti pri použití celej sily brzdenia zaručujú kratšie brzdné dráhy a rýchlejšie zastavenie. Túto hodnotu zisťujú pri určenej teplote, hrúbke vrstvy vody použitím ABS počas brzdenia z 80 km/h na 20 km/h.

 

Tu je najlepšou hodnotou A, najhoršou je F. Vozidlo na pneumatikách kategórie A je zastaviteľné hoci aj o 18 metrov kratšom úseku ako na gumách kategórie F.

 

Z pohľadu spotrebiteľov je najčastejšou požiadavkou nízka hlučnosť pneumatík. Kupujúci vyhľadávajú pneumatiky charakteristicky takým spôsobom, že je pre nich dôležité, aby tie boli tiché. Hlučnosť valenia závisí od členitosti povrchu gumy, od striedania blokov a drážok.

 

Dôležité! Na šťítku neoznačujú hlučnosť ktorú cítiť vo vnútri vozidla, ale hlučnosť merateľnú vonku počas jazdy. Hlučnosť valenia merajú počas skúšky v štandardných podmienkach pomocou mikrofónu položeného pri kraji jazdnej dráhy na vozidle pohybujúceho sa rýchlosťou 80 km/h a určujú ho v decibeloch.  Piktogram túto hodnotu určuje tromi čiernymi oblúkmi. Jeden čierny oblúk ukazuje najlepší výsledok, tri čierne oblúky ukazujú najslabší výsledok.

Prečo je nová pneumatika „chlpatá“?
+INFO
Ľudstvom hýbe veľa zaujímavých technologických otázok. Tieto neobchádzajú ani priemyseľ s pneumatikami. Jedna taká je, že prečo sú nové pneumatiky „chlpaté“? Ako sa tie gumené vlasy dostávajú na koleso? A to, že ich na pneumatike pri kúpe nenachádzame je naozaj jednoznačným dôkazom toho, že je ojazdená?

Prečo je nová pneumatika „chlpatá“?

Ľudstvom hýbe veľa zaujímavých technologických otázok. Tieto neobchádzajú ani priemyseľ s pneumatikami. Jedna taká je, že prečo sú nové pneumatiky „chlpaté“? Ako sa tie gumené vlasy dostávajú na koleso? A to, že ich na pneumatike pri kúpe nenachádzame je naozaj jednoznačným dôkazom toho, že je ojazdená?

 

Počas výrobného procesu ešte z polovice hotová guma - green tire - sa dostane do vulkanizačného lisu. V tomto stave je ešte poddajná a lepkavá. V lise zostáva 5-10 minút, kde ho pečú pod veľkým tlakom. Vtedy naberá svoju neskoršiu formu aj tvar, respektíve sa na ňu dostávajú vzory a tiež aj nápisy.

 

Gumu, ktorá je sa nachádza vo forme na vylievanie zovnútra neustále tlačí nafúknutý mechúr - bladder - k jej múru. Na ploche vnútornej časti formy na vylievanie sú malé dierky, takzvané vrty a na vnútornej lisovacej gume sú zas priečne rozmiestnené rebriny. Tieto slúžia na to, aby sa počas lisovania gumy mohlo dostať von čím viac vzduchu, týmto sa predchádzy vytváraniu vzduchových bublín. Takýmto spôsobom vie základný materiál najdokonalejšie vyplniť formu, získať svoju neskoršiu podobu, vzorkovanie.

 

Do týchto malých dierok trochu natečie ešte horúca, horľavá guma. Tak sa vytvárajú na vonkajšej ploche pneumatiky gumové vlásočky, bežne nazývané chĺpky a tak sa stane jej vnútorná plocha priečne rebrovanou.

 

Miesto a hustotu malých chĺpkov ovplyvňuje aj skúsenosť a obratnosť výrobcu formy na vylievanie, pretože ak zistia, že ak sa na vypečenej pneumatike na jednom mieste vždy vytvorí pluzgier, do formy na vylievanie navŕtajú malú dierku, aby cez ňu mohol vyjsť vzduch ktorý sa tam vytvoril.

 

Vytvorené gumené vlásočky samozrejme nemajú na funkciu pneumatiky žiadny vplyv. Pri používaní sa časom orderú následkom dotýkania sa vozovky.

 

Následkom dlhodobého nesprávneho názoru, že táto chlpatosť je znakom čisto nových pneumatík sa nová pneumatika bez chĺpkov považovala za používanú a nie novú. To však nepokrýva pravdu. Dnes už fabriky, ktoré dbajú o svoje meno na konci výrobného procesu „trimujú“, holia pneumatiky, čiže odstraňujú tieto zbytočné chĺpky aby sa stali pre zákazníkov ešte viac žiadúcimy. Vyplývajúc z toho pneumatika bez chĺpkou nie je absolútnym dôkazom používanosti.

 

Pomaly musíme zabudnúť na tento predčasom rozšírený pohľad a v dnešnej dobe gumu na ktorej nenájdeme tieto vlásočky považovať skôr za drahšiu a kvalitnejšiu.

Čo znamenajú čísla na pneumatike?
+INFO
Vodiči sú čím viac uvedomelejší pri nákupovaní pneumatík, avšak pomerne veľa značení ešte stále vie dostať človeka do rozpakov. Pozbierali sme nápisy, s ktorými sa môžeme stretnúť na pneumatikách a to, ktorý z nich čo znamená.

Čo znamenajú čísla na pneumatike?

Vodiči sú čím viac uvedomelejší pri nákupovaní pneumatík, avšak pomerne veľa značení ešte stále vie dostať človeka do rozpakov. Pozbierali sme nápisy, s ktorými sa môžeme stretnúť na pneumatikách a to, ktorý z nich čo znamená.

 

Jedným z najčastejších nápisov je na určenie miery. Také je napríklad označenie 195/65/R15. 195 je šírka profilu, je zvyčajne deliteľné piatimy a číslo narastá o desať. Najväčšia šírka takejto gumy je 195 mm, ktorá nie je zhodná s povrchom behúňa. 65% toho čísla je výška bočnej steny pneumatiky. Ak na nej nenájdeme taký znak s lomítkom, tak máme do činenia so základnym prípadom, čiže pneumetikou zodpovedajúcou /80. R je značením pre radiál - dnes je väčšina pneumatík taká - , za ňou stojace číslo 15 je miera použiteľného disku vyjadrená v coloch.

 

Pri výbere miery sa oplatí prihliadať na odporúčanie výrobcu. Ak predsa vyberieme inú mieru, dbajme ne stálosť obvodu pneumatiky. Napríklad obvod pneumatiky 185/60 R15 je omnoho menší ako obvod pneumatiky 215/60 R15. Toto všetko je dôležité preto, lebo ak z menšej miery prejdeme na väčšiu, všetky prevody nášho auta budú dlhšie, čiže sa nebude zrýchľovať tak dynamicky, avšak konečná rýchlosť môže o niečo narásť. Tachometer to neukáže, ba nám môže ukazovať aj menšiu rýchlosť než je skutočná.

 

Po označení pre miery nasleduje dvojcíferné číslo a písmeno. To prvé je index zaťaženia, za ním nasledujúce je index rýchlosti. Zaťaženie ukazuje to, že koľko unesie pneumatika nafúknutá na najvýšší bezpečnostný tlak. Index rýchlosti ukazuje najväčšiu rýchlosť, na ktorú je za úplnej bezpečnosti zaťaženia únosnosť pneumatiky certifikovaná.  Rýchlostné indexy sú v rozpätí od A po Y. Bez nároku na úplnosť Q označuje 160km/h, T 190km/h, V 240km/h a Y až 300km/h. Z bezpečnostného hľadiska sa neodporúča montovanie pneumatík s menším rýchlostným indexom ako je hodnota indexu označená výrobcom.

 

Na boku našej pneumatiky sa nachádza jedno štvorčíslie. Napríklad 3118. To je takzvané DOT číslo, ktoré označuje dátum výroby pneumatiky. Z toho posledné dve čísla označujú rok výroby (2018 -> 18) , a prvé dve označujú týždeň v danom roku (31. týždeň).

 

Okrem číselných radov a názvu pneumatiky sa na pneumatikách nachádza aj niekoľko označení písmenami. Napríklad XL je skratka extra loadu, označuje spevnenú bočnú stenu a možnosť väčšieho zaťaženia. TWI je znakom pre miesto na signalizáciu oderu. Tieto sa oplatí pravidelne overovať. Vo väčšine šťátov Európskej únie je minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm. TL nás informuje o type tubulles, čiže o bezdušovom prevedení. V praxi to znamená, že vnútorný povrch gumy je dosť mäkký na to, aby nebola potrebná vnútorná duša. Oproti tomu pri pneumatikách s dušou treba rátať aj možnosťou prasknutia duše.

 

Navyše na pneumatikách nájdeme aj informácie ohľadom montovania. Šípka zvyčajne naznačuje smer behu, nápis inside-outside zas ukazuje, ktorá strana pneumatiky má ísť von a ktorá smerom dnu.

Komu sa odporúčajú pneumatiky na štyri ročné obdobia?
+INFO
Takzvané pneumatiky na štyri ročné obdobia sú čoraz populárnejšie. Väčšina sa pre nich rozhodne z ekonomických dôvodov. Ale je odporúčaná naozaj pre každého? Pri akom spôsobe používania je ideálne sa rozhodnúť pre tento typ pneumatiky?

Guma na štyri ročné obdobia za svoju populárnosť vďačí aj tomu, že dnes už aj výrobcovia venujú väčšiu pozornosť tomuto typu, preto v poslednom desaťročí prešla vážnym vývojom, o niekoľko tried vzrástla jej spoľahlivosť a použiteľnosť.

 

Rozhodnutie pre jednu súpravu pneumatík na štyri ročné obdobia namiesto súpravy na zimu a na leto je predovšetkým dobré z ekonomických dôvodov.  Bude zjednodušené aj uskladnenie, nemusíme hľadať miesto pre aktuálne nepoužívanú súpravu. Pritom sa nesmie zabúdať ani na pohodlie, veď takto sa ročne ušetríme od dvoch postávaní v rade pri pneuservisoch a výmenou sa stačí potrápiť vtedy, keď sa nám dovtedy používaná sada opotrebozostarlastárla a nakúpime miesto nej novú.

 

Zatiaľ to znie ako vo sne, pravda? Ale ak by súprava pneumatík na štyri ročné obdobia vedela náš život tak veľmi zjednodušiť, potom prečo nepoužíva každý takú? Odpoveď je jednoduchá: neodporúčajú sa každému ani na všetky typy vozidiel.

 

Ideálne sú pre tých, ktorý svoje vozidlo používajú pomerne málo. V prípade pneumatík na štyri ročné obdobia to predchádzajúco určili len na 5-6 kilometrov ročne, ale vďaka vývoju sa toto číslo dnes zastaví skôr pri 10-12 kilometroch. Príčinu treba hľadať v tom, že v porovnaní s gumami na jednotlivé ročné obdobia sa zodierajú rýchlejšie. Ak ročne používame naše auto omnoho viac, vtedy sa oplatí aj z čisto ekonomických dôvodov treba radšej uvažovať o kúpe letných a zimných pneumatík.

 

Podľa odporúčaní výrobcov sa takisto neodporúča ani tým majiteľom vozidiel, ktorých motor prevyšuje výkon 150 konských síl. V prípade silnejších vozidiel vyplývajúc z vyššieho výkonu je vyššie aj zaťaženie, respektíve je pravdepodobný aj športovejší štýl jazdy. Z toho vyplýva aj rýchlejšie opotrebovanie pneumatík na štyri ročné obdobia a premávať na nich by bolo nerentabilné.

 

Vďaka jej narastajúcej populárnosti v posledných rokoch aj výber sa príjemne obohatil. Sú dostupné už od 13 - do 18 colov a nad rámec toho dnes z nich dostať aj typ s toleranciou defektu.

 

Podľa právneho predpisu sa pneumatika na štyri ročné obdobia kvalifikuje za zimnú, tak tí , ktorí sa obávajú kvôli vhodnej priľnavosti v zime, robia to zbytočne.  Medzi jej označeniami sa nachádza aj snehová vločka. Ak sa rozhodneme pre tento typ, vtedy dávajme obzvlášť pozor na to, že v záujme bezpečnosti nášho okolia je ich výmena aktuálna už pri 4 milimetrovom dezéne. 

Číslo DOT verzus životnosť
+INFO
To je už dnes snáď pre každého jednoznačné, že len na pneumatikách vhodných pre ročné obdobie sa oplatí jazdiť na cestách. Odhliadnuc od značky má vážny význam aj stav pneumatík.

Číslo DOT verzus životnosť

To je už dnes snáď pre každého jednoznačné, že len na pneumatikách vhodných pre ročné obdobie sa oplatí jazdiť na cestách. Odhliadnuc od značky má vážny význam aj stav pneumatík.

 

V každej sezóne prevedené testovanie pneumatík nemeckou firmou ADAC ponúka výbornú pomoc pri výbere medzi rôznymi značkami. Ba čo viac, na základe toho si môžeme vyberať nielen z tých značiek, ktoré skončili na popredných miestach, ale kľudne hoci aj z tých, ktoré skončili vo vyhliadnutej kategórii. Keď avšak uvažujeme o pneumatikách z druhej ruky, vtedy odhliadnuc od značky dostáva dôležitú úlohu aj ich stav.

Len máloktorí sú si vedomí toho, že pneumatiky veru zostarnú, preto sa pri kupovaní  oplatí preveriť dátum výroby. To sa dozvieme z takzvaného DOT čísla, ktoré sa odvíja zo skratky U.S. Department of Transportation. Štvorčíslie DOT nájdeme na pneumatike. Z toho prvé dve čísla môžu byť šarža, a ďalšie dve označujú rok výroby. Ak teda vidíme na svojej pneumatike napríklad číslo 1218, znamená to, že daná pneumatika bola vyrobená v roku 2018 (18), a to v 12 týždni (12).

Podľa odborníkov gumárskej výroby je životnosť pneumatiky v priemere desať rokov a cirka päť rokov zachovávajú tie vlastnosti, ktoré mali aj v čase svojej výroby. To vďaka tomu, že výrobcovia k nim pridávajú také prísady, ktoré sa o to postarajú. Z odborného hľadiska môžeme nazývať pneumatiky čerstvo vyrobenými cca. do troch rokov a do piatich rokov novými. Všeobecne prijatým pravidlom je, že menej ako šesť ročná pneumatika sa môže predávať ako plnohodnotný produkt, po tomto veku je považovaná za „DOT-ovú“ a začne sa predávať ako amortizovaná. Po tomto veku sa amortizácia pneumatík môže začať v omnoho rýchlejšom tempe. Nikdy však neobúvajme viac ako desať ročné pneumatiky, bez ohľadu na ich stav opotrebovanosti, lebo tým už môžeme ohroziť hoci aj bezpečnosť premávky.

Všetky tieto dátumy sa vzťahujú na takzvané „sterilné“ podmienky, lebo však v praxi ich aj používame, čiže sa opotrebovávajú a sú vystavené rôznym vplyvom. Napríklad jedna nová letná pneumatika pri priemernom používaní môže byť dobrá 5-6 rokov. Pri intenzívnom používaní sa toto číslo ďalej znižuje. V opačnom smere je táto úmernosť menej funkčná: ak pneumatiku používame menej ako je priemer, čiže stojí v garáži, zato ešte stráca na kvalite.

Popri roku výroby pneumatiky je praktické brať v ohľad samozrejme aj hĺbku dezénu. Minimálna hĺbka dezénu na letných pneumatikách by mala byť 1,6 milimetra, avšak podľa odborníkov už aj 2 milimetre znamenajú vážny dôvod k výmene. Opotrebované pneumatiky môžu aj zdvojnásobiť dĺžku brzdnej dráhy, to má rozhodujúcu úlohu pri zabránení nehode alebo zníženia jej vážnosti.

Kedy sa oplatí kupovať letné pneumatiky?
+INFO
Viacerí žijú vo viere, že zimné pneumatiky sa oplatí kupovať na konci zimy a letné zas na konci leta, lebo vtedy sú najlacnejšie. V skutočnosti sa však práve opak ukazuje byť pravdou.

Kedy sa oplatí kupovať letné pneumatiky?

 

Viacerí žijú vo viere, že zimné pneumatiky sa oplatí kupovať na konci zimy a letné zas na konci leta, lebo vtedy sú najlacnejšie. V skutočnosti sa však práve opak  ukazuje byť pravdou.

 

Tí, podľa ktorých sa dostaneme za najlepšiu cenu k pneumatikám na konci daného ročného obdobia, zvyčajne vychádzajú zo toho, že oblečenie, ktorého sezóna práve končí, je v akcii, za značne zníženú cenu. S tým však nerátajú, že predajcovia pneumatík nehromadia také zásoby tovaru ako obchody s odevmi, tým ani ich zásady fungovania nie sú rovnaké.

Na podloženie toho stačí rýchly výpočet. Existuje dostatočne veľa veľkostí pneumatík, najčastejšie z toho vodiči používajú 30 druhov. Ak z každej populárnej veľkosti skladuje obchod len od troch výrobcov (v kategórii nízkej, strednej a prémium), k tomu z každej zimnú aj letnú verziu aspoň v dvoch súpravách, to znamená 1440 kusov pneumatík. Ak to vynásobíme cenou jednej pneumatiky, tak nám vyjde rozpočet za takúto zásobu vo výške ceny menšieho rodinného domu. I po takejto dôkladnej príprave sa môže stať, že budú pýtať od predajcu takú pneumatiku, ktorú nebude mať. Vyplývajúc z toho väčšina obchodov nerobí také veľké zásoby, radšej pracuje s rýchlym odbytom tovaru a preto sa  ani akcie nedajú porovnávať so sezónnymi akciami obchodov s odevmi.

Pretože továrne v zime vyrábajú letné pneumatiky a v lete zimné pneumatiky, pripravujúc sa na nasledujúcu sezónu, je dané aj množstvo, ktoré je možné predať na trhu. To sa spravidla aj minie, veď množstvo na výrobu určujú podľa dopytu z predošlých rokov. Na koniec sezóny zostáva doslova len minimálny zostatok toho, čiže iba najmenej podarené kusy na trhu neodoberú z obchodov. Avšak aj medzi tými sa nájde zopár ukrytých, neobjavených hviezd, ale to je menej charakteristické.

To, že sa nájde zopár naozaj dobrých gúm, je skôr výstižné pre menšie obchody, avšak tieto zlacnia aj oni najneskôr v druhej polovici sezóny a to aj vtedy ide len o niekoľko súprav, medzi ktorými len v zriedkavom prípade nájdeme takú veľkosť, ktorú potrebujeme. Tým pádom ani toto nemôže byť základom.

Nezávisle od toho ale máme aj dobrú správu pre lovcov akcií: sú také obdobia, kedy sa viac oplatí hľadať dobré ceny. To sú sezóny predbežných objednávok. Čiže jeden až dva mesiace pred naozajstným dumpingovým obdobím, kedy nie je ešte taký nával v obchodoch, ale už došli prvé zásielky od výrobcov, z veľkoobchodov. V prípade letných gúm je to obdobie január - február a v prípade zimných gúm to je obdobie august - september. Vtedy obchodníci ešte predávajú za nižšie ceny ako počas sezóny, dostávajú sa k pneumatikám podľa cien zoznamu s extra podmienkami, tým aj konečný používateľ, čiže aj vodič si ich môže zakúpiť za výhodnejšiu cenu.

 

Naozaj je značková letná guma najlepšia
+INFO
Ak mal ešte niekto pochybnosti či je tu už čas na výmenu pneumatík, počasie za posledné dni zodpovedalo otázku. Teraz už nielen podľa kalendára alebo astronomického kalendára, ale aj podľa teplotných hodnôt je tu už jar. Popri otázke výmeny pneumatík na letné sa naskytá aj otázka, akú značku si máme vybrať.

Naozaj je značková letná guma najlepšia

 

Ak mal ešte niekto pochybnosti či je tu už čas na výmenu pneumatík, počasie za posledné dni zodpovedalo otázku. Teraz už nielen podľa kalendára alebo astronomického kalendára, ale aj podľa teplotných hodnôt je tu už jar. Popri otázke výmeny pneumatík na letné sa naskytá aj otázka, akú značku si máme vybrať.

 

Viacerí si nechajú obuť späť gumy z predošlého obdobia, ale u väčšiny autičkárov sú tieto vlani ešte používané gumy už zostarnuté, opotrebované a tým si oni musia zadovážiť nové.

Najväčšiu pozornosť dostáva každým rokom spoločný letný test pneumatík automobilových klubov, nemecký ADAC, rakúske ÖAMTC a švajčiarske TCS.  Hlavnou príčinou toho je, že tieto organizácie pre ochranu záujmov motoristov testujú v prvom rade tie veľkosti gúm, ktoré sú rozšírené aj na starších autách, čím sa dotýkajú omnoho širšej vrstvy. Podľa prieskumu z viacerých rokov sa už na dnes vytvoril trend, podľa ktorého takzvané druhotné značky od väčších výrobcov sú schopné dosiahnuť podobne dobré, alebo ešte aj lepšie výsledky ako prémiové značky lídrov trhu. Na základe toho sa oplatí vyberať z letných pneumatík oboch kategórií.

A tu by sme chceli upriamiť vašu pozornosť aj na to, že sa nesmie pozerať pri výbere výlučne len na značku. Stáva sa často, že výrobok tej istej značky v inej veľkosti môže dosiahnuť na testoch úplne odlišné výsledky. Napríklad u organizácii ADAC je posledný, a ten istý výrobok je u Auto Bildu v prvej tretine poľa a dostáva dobré hodnotenie. Zdá sa to ako absurdné, predsa je to normálny jav. Totiž výsledky testov sa vzťahujú len na skúmanú kategóriu, v inej kategórii veľkosti so širšími mierami, alebo užším behúňom, inou výškou bočnej steny, zosilnenou bočnou stenou, odlišným indexom hmotnosti (so zaťažiteľnosťou) alebo indexom rýchlosti sú gumy už úplne iné.

Práve preto treba vidieť ďalej ako značka a musíme tiež preskúmať aj to, že na aké auto a hlavne na aký spôsob používania hľadáme letné pneumatiky.

Napríklad ak niekto používa auto väčšinou len v meste, pre neho bude menej dôležitá hladina hluku. Avšak oproti tomu vplyv na spotrebu už áno, veď pri používaní v meste sa aj tak významne zvýši množstvo spotrebovaného paliva.  Tak už ani to nie je jedno, koľko k tomu pridá vybratá letná pneumatika. Pri spotrebe môže byť medzi pneumatikami rozdiel na 100 km až 6 dl. Na krátke trate je to málo citeľné, ale ak sa pozrieme na to, že jeden set kupujeme na viac rokov, v priemere na nich odjazdíme 60 tisíc km, vtedy to už ku koncu používania narastie na okom viditeľnú sumu. Avšak pre toho, kto používa svoje auto pri väčšom zaťažení, pri charakteristicky vyššej rýchlosti, môžu byť dôležité iné hľadiská.

Ak od pneumatiky očakávame vyrovnaný výkon vo všetkých aspektoch: chceme z neho vyťažiť maximum z hľadiska bezpečnosti, pohodlnosti, zážitku z jazdy, potom si vyberme všemožne prémiovú značku. Ak hľadáme bezpečné riešenie na jazdu v meste a rovnako aj na diaľnici, ale v o niečo nižšej cene, tak si vyberme pneumatiky strednej kategórie. Ak jazdíme väčšinou na krátke trate, v meste, s malým výkonom a prioritným hľadiskom je aj dostupná cena, potom si môžeme vybrať aj z hospodárnejších, nižších kategórií.

Pozri sa, ktorá je najlepšia letná guma!
+INFO
Dobré počasie je tu už definitívne, takže ak ste do teraz neurobili, teraz je už ozaj načase vymeniť zimné pneumatiky na letné. Ale čo je v tom prípade, ak na jar, po oprášení na jeseň starostlivo uskladnených letných gúm sme postavený tvárou tvár tomu, že tieto veru už nie sú najvhodnejšie na jazdenie?

Pozri sa, ktorá je najlepšia letná guma!

 

Dobré počasie je tu už definitívne, takže ak ste do teraz neurobili, teraz je už ozaj načase vymeniť zimné pneumatiky na letné. Ale čo je v tom prípade, ak na jar, po oprášení na jeseň starostlivo uskladnených letných gúm sme postavený tvárou tvár tomu, že tieto veru už nie sú najvhodnejšie na jazdenie?

 

V čase výmeny letných gúm na zimné počuť veľa správ o tom aká je dôležitá ich výmena, veď pneumatiky používané v lete môžu byť v zime vyslovene životu nebezpečné: veľmi ľahko s nimi môžeme uviaznuť, je väčšia možnosť dostať šmyk a omnoho ťažšie sa s nimi dá zastaviť. Snáď menej zdôrazňujú v odporúčaniach pre bezpečnosť premávky, ale jazdenie v lete zimnými pneumatikami tiež nie je najlepším rozhodnutím.  Nebezpečie uviaznutia síce nehrozí, ale brzdná dráha sa veru aj tu predlžuje a ani stabilite automobilu nenapomáha, že na horúcom asfalte sa zimná pneumatika ľahko rozmaže.  Samozrejme výmena je na zváženie aj z ekonomických dôvodov, veď vyplývajúc z naposledy spomínaného sa naše zimné gumy môžu opotrebovať počas jednej letnej sezóny.

Samozrejme sú aj takí, ktorí svoje zimné pneumatiky zrelé na výmenu, preto nechávajú obuté, lebo by už jednak neboli vhodné na ďalšiu zimnú sezónu, tak ich „zoderú“ predtým ako sa dostanú na miesto svojho konečného odpočinku. Týmto rozhodnutím však kvôli značne predĺženej brzdnej dráhe ohrozujú nielen vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky, a tak to neodporúčame. Brzdná dráha takto odratej pneumatiky pri jazde rýchlosťou 60 km/h sa na suchej i mokrej vozovke predlžuje o 5 metrov, čo v danej situácii môže byť osudné. Za necelých 15 tisíc HUF (čiže v štvorsete za menej ako 60 tisíc) si už môžeme kúpiť veľmi kvalitné, úplne nové pneumatiky, tak všemožne treba zvážiť, či sa oplatí znášať riziká vyplývajúce z používania starých gúm.

Ak je teda na čase kúpiť nové letné gumy či už z ekonomického či z bezpečnostného hľadiska, vynára sa otázka, aké si máme kúpiť, ktoré je najlepšie rozhodnutie? Dobrých pár automobilových klubov - tak aj nemecký ADAC, rakúsky ÖAMTC alebo aj švajčiarsky TCS, ako aj početné zahraničné aj tuzemské médiá prinášajú pri zmenách jednotlivých ročných období vážne, porovnávajúce články o pneumatikách na trhu.  Každopádne sa oplatí tieto poprezerať a urobiť si poznámky, že ktorá guma ktorej značky a z akého hľadiska spĺňala najlepšie.

Ak sa nám na základe toho pomaly vyrysuje obraz toho, že ktorý druh pneumatiky bude našim verným sprievodcom na nasledujúce roky, vtedy môžeme ďalej zúžiť kruh, aby sme preskúmali na aké auto a hlavne na aký spôsob používania hľadáme pneumatiku.  Totiž hľadiská testov nie sú pre každého rovnako dôležité. Veľké porovnávania pneumatík bodujú pneumatiky podľa takých hľadísk, že akú majú hladinu hluku, aký vplyv majú na spotrebu, akú majú brzdnú dráhu, ako sú odolné voči odieraniu, ako sedia v zákrutách. Avšak koľko vodičov toľko spôsobov používania, tak sa mení váha týchto pri rozhodovaní.

V závislosti od toho, či svoje auto používame hlavne v meste alebo práve naopak na diaľnici, v priemere jazdíme väčšou alebo menšou rýchlosťou, čiže akej záťaži vystavujeme pneumatiky si znova zvážime výsledky testov, takto prídeme k tomu ktorá letná guma je pre nás najlepšia.

Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné?
+INFO
Medzi vodičmi sa na každú jar objaví táto veľká otázka: Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné? Mnohí pozerajú len plusové stupne, účelnejšie však je všímať si priemernú teplotu. Nechávať dlhšie obuté zimné pneumatiky ako to je potrebné nie je účelné ani z bezpečnostných ani z finančných dôvodov.

Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné?

Medzi vodičmi sa na každú jar objaví táto veľká otázka: Kedy máme vymeniť zimné pneumatiky na letné? Mnohí pozerajú len plusové stupne, účelnejšie však je všímať si priemernú teplotu. Nechávať dlhšie obuté zimné pneumatiky ako to je potrebné nie je účelné ani z bezpečnostných ani z finančných dôvodov.

Síce to v Maďarsku nie je regulované zákonom, ale na základe odporúčania odborníkov je aktuálne vymeniť zimné pneumatiky na letné ak priemerná teplota dosiahne plus 7 stupňov. Ak sa chceme rozhodnúť o termíne výmeny pneumatík na základe počasia, vtedy nestačí, že sa už cez deň pohybuje teplomer v plusových hodnotách. Priemer nočnej a dennej teploty musí dosiahnuť 7 stupňov. Čiže ak je cez deň 10 stupňov, ale v noci je okolo 0 stupňov je ľahké vypočítať, že priemer nemôže presiahnuť  sedem stupňov. Vtedy je možné kľudne ponechať obuté zimné pneumatiky.

Ak by sme chceli nájsť dokonalý termín, odborníci zvykli odporúčať obdobie okolo Veľkej noci. Vtedy je výskyt nočných mrazov menej typický , alebo aby  okná auta boli ráno ešte pokryté námrazou.

V takom prípade sa oplatí požiadať o termín v pneuservisoch, kde sa na jednej strane uskutoční výmena zimných pneumatík na letné a na druhej strane si tie aj prezrú či sú súce ešte na jednu sezónu, alebo je čas kúpiť si nové. Podľa právnych predpisov je treba výmeny pod hĺbkou 1,6 milimetrov, odborníci však radia, že už pod 3 milimetre (pri zimných pneumatikách 4 milimetre) sa to  oplatí urobiť . Ak dosiahne vek pneumatík 6-8 rokov, vtedy bez ich stavu budú potrebovať výmenu.

Pretože väčšina vodičov rozhoduje o výmene pneumatík podľa teploty je charakteristický veľký nával v pneuservisoch. Na základe skúseností z predošlých rokov je najväčší nával v období medzi 20 marcom a 20 aprílom. Ak sa chceme vyhnúť státia v rade oplatí sa už omnoho skôr vypýtať termín, alebo si vybrať obdobie iné ako je to obvyklé.  V súvislosti skorého prezutia pneumatík ešte v mnohých prežíva spomienka na sneženie 15 marca, respektíve je vtedy ešte menej charakteristické, aby priemerná teplota dosiahla 7 stupňov. Preto odporúčame radšej obdobie po 20 apríli.

V mnohých sa vynorí aj otázka, že nakoľko je potrebná výmena zimných pneumatík na letné. Odpoveď je jednoduchá: jazdiť na pneumatikách nevhodných na ročné obdobie môže byť životu nebezpečné. Zimné pneumatiky sa totiž vyhotovujú z takého materiálu, ktorý zostane aj v mínusoch mäkký, čím lepšie prilieha k povrchu vozovky. V lete sa však s tými istými pneumatikami predĺži brzdná dráha, respektíve sa auto stáva ťažšie ovládateľným. V lete sa zimné pneumatiky viac opotrebovávajú, namiesto úspornosti sa práve na zimnú sezónu zoderú a môžeme kúpiť nové. Nad rámec toho vyplývajúc z väčšej priľnavosti sa zvýši aj spotreba paliva.

Letné pneumatiky sa vyhotovujú z tvrdšej zmesi ako zimné, vzory na nich sú väčšie, uzavretejšie. Vďaka týmto vlastnostiam zabezpečujú vhodnú priľnavosť aj vo vyšších teplotách.

Koniec koncov je výmena zimných pneumatík dobré rozhodnutie, veď týmto urobíme čo najviac pre bezpečnosť svojej rodiny, respektíve dlhodobo je to aj šetrné k našej peňaženke.

Dátum výroby a starnutie pneumatík!
+INFO
Najdôležitejším faktorom pre zachovanie čerstvosti pneumatík je zabránenie priameho slnečného žiarenia!

POPGOM predáva pneumatiky vyrobené maximálne pred dvomi rokmi. Prečo práve dva roky?Ak pneumatiky sú skladované podľa smerníc výrobcov (v tmavých a suchých miestnostiach, kde nepodliehajú priamemu slnečnému žiareniu) zachovajú si dlhodobú čerstvosť a starnúť začínajú až vtedy, keď sa pneumatiky dostanú k zákazníkovi na vozidlo, kde sú vystavené slnečnému (UV) žiareniu.  Namontovaná pneumatika by sa tak mohla používať počas ďalších štyroch rokov na vozidle zákazníka.   Pneumatiky sú sezónnym tovarom, a preto ich výroba musí prebiehať vždy v dostatočnom predstihu tak, aby bol tovar na pultoch obchodníkov pred vypuknutím sezóny. Preto sú zimné pneumatiky vyrábané v letných mesiacoch (naopak letné v zimných mesiacoch) a v predstihu distribuované na sklady obchodníkov, teda aj na naše sklady.
Pneumatiky v čase trvalého rozvoja
+INFO
Aj napriek tomu, že pneumatika ešte nesymbolizuje istý druh ekologického produktu, je potrebné uznať značné úsilie, ktoré výrobcovia pneumatík najväčších značiek vynakladajú na inováciu v zmysle trvalého rozvoja. Ich úsilie osciluje okolo troch základných osí, ktorými sú: materiál používaný na výrobu, jeho vlastnosti a recyklácia.

Pneumatiky v čase trvalého rozvoja


Aj napriek tomu, že pneumatika ešte nesymbolizuje istý druh ekologického produktu, je potrebné uznať značné úsilie, ktoré výrobcovia pneumatík najväčších značiek vynakladajú na inováciu v zmysle trvalého rozvoja. Ich úsilie osciluje okolo troch základných osí, ktorými sú: materiál používaný na výrobu, jeho vlastnosti a recyklácia.

Aký pán, taký krám. Uznajme spoločnosti Michelin prvenstvo v inováciách v oblasti trvalého rozvoja. Už v roku 1992 uviedla spoločnosť Michelin prvú „zelenú pneumatiku“ pod názvom produktového radu známeho ako „Energy“. Nahradením uhlíkovej černe oxidom kremičitým v zložení pneumatík umožňuje spoločnosť Michelin ušetriť 3 % na spotrebe paliva práve redukciou valivého odporu pneumatiky. V roku 1992 nebola problematika trvalého rozvoja a ceny paliva taká pálčivá ako v posledných mesiacoch. V roku 2007 spoločnosť Michelin pokračuje v úsilí o inovácie uvedením produktu „Energy Saver“, čo je vlastne zelená pneumatika, ktorej valivý odpor bol znížený o ďalších 20 %, čo umožňuje úsporu 0,2 l paliva na 100 km a zníženie emisií CO2 o 4 g/km.

Výrobcovia pneumatík prichádzajú s ďalšími inováciami. Spoločnosť Goodyear pracuje na novej generácii pneumatík. Do ich zloženia vstupuje kukuričný škrob, čím možno dosiahnuť dvojnásobnú výhodu: zníženie emisií CO2 pri výrobe pneumatík a redukcia valivého odporu gumy a tým aj spotreby paliva. Pri redukcii CO2 sa podarilo dosiahnuť zníženie o 8,2 g/km. Malá perspektíva a revolúcia?

Úvahy spoločnosti Pirelli sa nesú v podobnom duchu. Preto zaviedli špecifické jednotky určené pre trvalý rozvoj: Pirelli Labs a Pirelli Ambiante. Výsledkom je pneumatika „Cinturato“, čo je vlastne ekologická pneumatika značky Pirelli uvedená na trh v roku 2008. V tomto prípade dochádza k redukcii 20 % valivého odporu, čo umožňuje zníženie škodlivých emisií a spotrebu paliva v rovnakom pomere ako u pneumatiky spoločnosti Michelin. 

V inej oblasti, ale stále vo vzťahu k trvalému rozvoju, môžeme spomenúť zrušenie používania aromatických olejov pri výrobe pneumatík. V súlade s Kjótskym protokolom sa výrobcovia pneumatík zaviazali najneskôr do roku 2010 vylúčiť používanie aromatických olejov pri výrobe pneumatík.

Nakoniec môžeme spomenúť takisto spoločné úsilie veľkých výrobcov, ktorí sa spájaním pri odbere pneumatík zaslúžili o recykláciu viac než 70 % pneumatík predaných vo Francúzsku prostredníctvom Aliapur, čo je združenie založené spoločnosťami Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin Pirelli a Kleber.

Zozbieraný a spracovaný materiál sa následne znova použije pri mnohých aplikáciách: podrážky topánok, pri výrobe kolies na fúriky, automobilové príslušenstvo, strešné materiály, povrchové úpravy podláh športových hál a ihrísk pre deti, živičné obaľované zmesi pre pozemné komunikácie a pod.
Nákup pneumatík: ušetriť znamená v prvom rade správnu údržbu pneumatík
+INFO
Pri nákupe pneumatík sa dá samozrejme ušetriť tak, že si vyhľadáte tie najlepšie ponuky. Ďalší spôsob ako ušetriť, a ktorý je často zanedbávaný, závisí v podstate len od samotného majiteľa vozidla! Jednoduchá údržba pneumatík predlžuje ich životnosť, ktorá sa môže dokonca až zdvojnásobiť.

Nákup pneumatík: ušetriť znamená v prvom rade správnu údržbu pneumatík


Pri nákupe pneumatík sa dá samozrejme ušetriť tak, že si vyhľadáte tie najlepšie ponuky. Ďalší spôsob ako ušetriť, a ktorý je často zanedbávaný, závisí v podstate len od samotného majiteľa vozidla! Jednoduchá údržba pneumatík predlžuje ich životnosť, ktorá sa môže dokonca až zdvojnásobiť.

Údržba pneumatík sa veľmi často obmedzuje len na občasné dohustenie pred dlhšou cestou alebo na kontrolu opotrebovania pri prehliadke v servise. Okrem toho, že ide o veľmi zriedkavé kontroly, častokrát prichádzajú príliš neskoro a pneumatika je už neúnosne opotrebovaná.

Jednoduché kontroly umožnia predísť znehodnoteniu a predčasnému opotrebovaniu pneumatík a to bez špecifického náradia alebo znalostí. Uvádzame jednoduchý zoznam s niekoľkými radami:

Každý mesiac skontrolujte tlak v pneumatikách.
Tlak vhodný pre vaše pneumatiky je uvedený na vnútornej časti dverí vozidla. Tlak v pneumatikách kontrolujte, keď sú pneumatiky studené. Prehustenie či podhustenie spôsobujú abnormálne opotrebovanie pneumatiky a v prípade podhustenia sa zvyšuje aj spotreba paliva.


Kontrolujte pravidelnosť opotrebovania pneumatík.
Pneumatiky musia mať pravidelne opotrebované plochy behúňa pneumatiky. Preto je potrebné kontrolovať opotrebovanie voľným okom alebo tak, že po pneumatike prejdete rukou, čím môžete odhaliť nepravidelné opotrebovanie.

 

 • Ak si všimnete opotrebovanie v tvare „zúbkov píly“ na gume pneumatiky, toto opotrebovanie pochádza pravdepodobne z nesprávnej súbežnosti kolies.

 • Ak je na pneumatike opotrebovanie „po plôškach“, problém spočíva v tom, že pneumatiky sú nesprávne vyvážené (pri istej rýchlosti pociťujete na volante vibrácie) alebo sú opotrebované tlmiče vozidla.

 • Ak stred behúňa vykazuje väčšie opotrebovanie ako jeho okraje, znamená to, že pneumatiky sú prehustené. Naopak, ak okraj vykazuje väčšie opotrebovanie ako stred, pneumatiky sú podhustené.

V každom prípade je potrebné príčinu nepravidelného opotrebovania okamžite odstrániť (súbežnosť, vyváženie, prehustenie, podhustenie...) v špecializovanom pneuservise.

Úroveň opotrebovania kontrolujte pravidelne, pretože nech sa o svoje pneumatiky staráte akokoľvek, ich opotrebovanie nesmie nikdy prekročiť úroveň povoleného limitu (minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm), aby ste sa nedostali do rozporu so zákonom.
Defekt: existujú riešenia ako jazdiť so sfúknutou pneumatikou
+INFO
Keď šofér dostane defekt, zvykne byť bezradný a spanikáriť. Rovnako je to v prípade, ak nájdete svoje vozidlo na parkovisku so sfúknutou pneumatikou. K reálnemu nebezpečenstvu však dochádza vtedy, keď dostanete defekt počas jazdy. Dnes viacerí veľkí výrobcovia pneumatík ponúkajú možnosť jazdiť aj so sfúknutou pneumatikou.

Defekt: existujú riešenia ako jazdiť so sfúknutou pneumatikou


Changement d'une roue
Keď šofér dostane defekt, zvykne byť bezradný a spanikáriť. Rovnako je to v prípade, ak nájdete svoje vozidlo na parkovisku so sfúknutou pneumatikou. K reálnemu nebezpečenstvu však dochádza vtedy, keď dostanete defekt počas jazdy. Dnes viacerí veľkí výrobcovia pneumatík ponúkajú možnosť jazdiť aj so sfúknutou pneumatikou.

Tri štvrtiny majiteľov vozidiel sa už stretlo s nepríjemnosťami spojenými s defektom. Bez ohľadu na situáciu je to nepríjemný moment: meškanie na stretnutie, náročná výmena pneumatiky, znečistenie, nervozita, to všetko sú bezpochyby nepríjemné dôsledky defektu.

Až do deväťdesiatych rokov minulého storočia si defekt vyžadoval okamžité zastavenie vozidla, čo však nebolo vždy možné bez vystavenia sa istému riziku. Čo robiť v prípade, keď hrozí vykĺznutie pneumatiky z disku alebo nečakané zastavenie v rýchlom pruhu alebo na diaľnici?

Veľkí výrobcovia pneumatík už roky sústreďujú svoje úsilie pri výskume a vývoji pneumatík  na tie najdôležitejšie potrebné technické vlastnosti (komfort, priľnavosť pneumatiky, životnosť a pod.) s absolútnou garanciou maximálneho bezpečia pri defekte.

Väčšina veľkých značiek dnes ponúka vhodné riešenia, ktoré umožňujú defektu nielen predísť, ale v prípade potreby pokračovať v jazde so sfúknutou pneumatikou ešte niekoľko desiatok kilometrov (zvyčajne 80 km) pri obmedzenej maximálnej rýchlosti (80 km/h) bez toho, aby sa pneumatika z disku vyzúvala.

Všetky nové technológie využívajú koncept spevnenej bočnej časti pneumatiky s posilnenou výstužou. V prípade defektu sú takto posilnené bočné časti pneumatiky schopné naďalej znášať hmotnosť vozidla bez toho, aby vykĺzli z disku. Zároveň tak vodičovi umožňujú doviezť vozidlo do pneuservisu alebo vymeniť pneumatiku vlastnými silami niekde na bezpečnom mieste.

Základné modely ponúkané na trhu nájdete  aj v ponuke spoločnosti POPGOM:
 • Michelin ZP (Zero pressure)
 • Goodyear RunOnFlat
 • Continental SSR (Self Support Ring)
 • Dunlop DSST (Dunlop Self Supporting Technology)
 • Pirelli Run Flat
Pneumatiky a spotreba paliva
+INFO
Túto tému riešia najväčší výrobcovia pneumatík už viac ako pätnásť rokov a aj napriek tomu je pre širokú verejnosť spojitosť medzi pneumatikami a spotrebou paliva veľmi neprehľadná.
Pneumatiky a spotreba paliva

Túto tému riešia najväčší výrobcovia pneumatík už viac ako pätnásť rokov a aj napriek tomu je pre širokú verejnosť spojitosť medzi pneumatikami a spotrebou paliva veľmi neprehľadná.

Pneu et consommationAko môže pneumatika znížiť spotrebu paliva?

Technické vysvetlenie je pomerne komplexné, dôkaz je však jednoznačný. Nasadnite na cestný bicykel a pozorujte silu, ktorú potrebujete vyvinúť na to, aby ste prešli 50 metrov. Teraz vymeňte pneumatiky tohto bicykla za veľké pneumatiky horského bicykla a pocítite, že na to, aby ste prešli tých istých 50 metrov, musíte vyvinúť väčšiu silu. Tento rozdiel súvisí jedine s pneumatikami a spotrebovaná energia navyše je de facto zvýšenou spotrebou paliva motora. Rovnako si môžete urobiť pokus s porovnaním sily potrebnej na prejdenie 50 metrov na bicykli so správne nahustenými pneumatikami a 50 metrov s podhustenými pneumatikami. Dodatočná sila, ktorú potrebujete vyvinúť , je to, čo výrobcovia pneumatík nazývajú valivý odpor. Čím je valivý odpor vyšší, tým je vyššia i spotreba paliva.

V prípade automobilových pneumatík dochádza k prvotnej úspore paliva pri správnom nahustení pneumatiky na tlak odporúčaný výrobcom. Podhustenie o 20 % má za následok nadmernú spotrebu paliva o 4 %. Druhotná úspora paliva spočíva v použití pneumatík s nízkym valivým odporom.

Čo robia výrobcovia pneumatík pre zníženie spotreby paliva?

Inovátorom v tejto oblasti je spoločnosť Michelin, ktorá už v roku 1992 uviedla na trh prvú generáciu pneumatík Energy, čo sú pneumatiky s nízkym valivým odporom. Výrobca si je vedomý úlohou pneumatík pri spotrebe paliva. Pre stredne veľké vozidlo je približne 20 litrov zo 100 priamo závislých od valivého odporu pneumatík. Vývoj pneumatík s nižším valivým odporom tak priamo umožní zníženie spotreby paliva približne o 20 %.

Ako sa vyrába pneumatika s nízkym valivým odporom?
Prvá technologická inovácia spočívala v použití oxidu kremičitého ako výstuže plniva namiesto časti uhlíkovej černe (ktorá sa používa vo všetkých pneumatikách pre vozidlá, a ktorá zároveň dodáva pneumatike čiernu farbu a zabraňuje veľmi rýchlemu opotrebovaniu gumy). Použitie oxidu kremičitého dokázalo, že možnosť získať pneumatiku s identickými vlastnosťami, ba dokonca vyššími ako v predošlom prípade, je predsa len možné, a valivý odpor je dokonca ešte menší. Od roku 1992 sa v spoločnosti Michelin vystriedali viaceré generácie pneumatík s nízkym valivým odporom. Ostatní veľkí výrobcovia tiež vytvorili pneumatiky s nižšou spotrebou paliva a to najmä spoločnosti Continental a Pirelli. Za účelom ďalšieho znižovania valivého odporu pracovali technickí inžinieri na zlepšovaní vnútornej architektúry pneumatík. Analyzovali deformácie a mikrodeformácie, ktoré pneumatiky vykazovali pri každej otáčke. Pokrok na úrovni materiálu a chémie neustále napredoval a použitý oxid kremičitý v poslednej generácii pneumatík Energy Saver od spoločnosti Michelin je odlišný od toho, ktorý sa používal pri výrobe prvej generácie pneumatík Michelin Energy.

Spomedzi veľkých výrobcov pneumatík, ktorí vyvinuli pneumatiky s vylepšeniami a znížením valivého odporu môžeme uviesť aj spoločnosť Continental a jej pneumatiku EcoContact alebo spoločnosť Pirelli s pneumatikou Cinturato P4. Výrobcovia automobilov sa v tomto nemýlia. Teraz, keď ich výskumné centrá očakávajú aj tú najmenšiu zmenu technológie, ktorá umožní zníženie emisií vozidiel (systém automatického vypínania motora, vylepšená aerodynamika, odľahčenie vozidla a pod.), začínajú sa stávať pneumatiky konkurenčnou výhodou.

Sami si môžete porovnať dopad týchto pneumatík na svoje vozidlo na internetovej stránke www.Popgom.fr. Skutočnosť, že spotreba paliva s ohľadom na použitú pneumatiku bola testovaná, vniesla do porovnávacieho inštrumentária pojem „zníženie spotreby paliva“. Takto si môžete vybrať na základe znalosti príčiny a zároveň prísť na to, že cena za pneumatiku je síce určená v momente jej zakúpenia, ale naozaj ju doceníte až po najazdení niekoľko tisíc kilometrov na základe ušetreného paliva a jej životnosti. Preto sú pneumatiky, ktoré sú pri najlacnejšie pri nákupe, málokedy najlacnejšie pri dlhodobom používaní.
DOT: identifikačný preukaz pneumatiky
+INFO
DOT, alebo „Department of Transportation“, je postupnosť znakov uvedená na bočnej strane pneumatiky, ktorá dokladuje skutočnosť, že pneumatika zodpovedá bezpečnostným normám stanoveným ministerstvom dopravy v USA.

DOT: identifikačný preukaz pneumatiky

DOT

DOT, alebo „Department of Transportation“, je postupnosť znakov uvedená na bočnej strane pneumatiky, ktorá dokladuje skutočnosť, že pneumatika zodpovedá bezpečnostným normám stanoveným ministerstvom dopravy v USA.


Tento kód zodpovedá identifikačnému alebo sériovému číslu pneumatiky. Pozostáva z postupnosti dvanástich alfanumerických znakov, z ktorých možno vyčítať rôzne informácie ako napríklad:


- kód výrobného závodu,
- rozmerový kód typu pneumatiky,
- dátum výroby pneumatiky.


Posledné 4 znaky kódu DOT zodpovedajú týždňu a roku výroby. V istom zmysle ide o „vek“ pneumatiky.
Príklad: Pneumatika s kódom DOT, ktorý sa končí číslom 3506 bola vyrobená v 35. týždni v roku 2006
Francúzsky cestný zákon sa nezmieňuje o „veku“ pneumatík, pokiaľ ide o pojazdnosť. V skutočnosti neexistuje žiadne zákonné obmedzenie pre pojazdnosť starších pneumatík.


Podmienky, ktorým pneumatiky počas svojej životnosti podliehajú (klimatické podmienky, skladovacie podmienky, podmienky používania pneumatík), spôsobujú, že komponenty a materiály pneumatiky degradujú.
Výrobcovia ako napríklad spoločnosť Michelin odporúča používať pneumatiky maximálne 10 rokov. Po tejto dobe sa odporúča vymeniť pneumatiky aj napriek tomu, že sa na pohľad zdajú byť pojazdné.
Okrem toho výrobcovia odporúčajú odborné kontroly stavu pneumatík každých 5 rokov. 

Ako si poradiť medzi toľkými typmi zimných pneumatík?
+INFO
Nečakajte na prvý sneh, nahraďte svoje pneumatiky zimnými. Na Slovensku je používanie zimných pneumatík povinné od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ je na vozovke súvislá snehová alebo ľadová vrstva. Zimné pneumatiky dodávajú lepší výkon už od 7 C, než tie letné. Priľnavosť a trakcia letných pneumatík výrazne zníži pod 7 C! Vďaka tomu, že pri výrobe zimných pneumatík používajú mäkší zmes, tieto pneumatiky dodávajú lepší výkon. V skutočnosti zimné pneumatiky podávajú ten najlepší výkon počas pochmúrnejších a chladnejších podmienok- kratšia brzdná dráha, lepšia priľnavosť v zákrutách atď. Pokiaľ ide o zimné pneumatiky, dosť často počúvame rôzne názvy od tých najbežnejších až po tie najmysterióznejšie: pneumatiky do snehu, zimné pneumatiky, pneumatiky s lamelami, lamelizované pneumatiky, pneumatiky z termogumy, klincové pneumatiky, klincovateľné pneumatiky, pneumatiky na ľad, kontaktné pneumatiky, nordické pneumatiky, severské pneumatiky a pneumatiky M+S, all seasons pneumatiky alebo celoročné pneumatiky.

Ako si poradiť medzi toľkými typmi zimných pneumatík?


Nečakajte na prvý sneh, nahraďte svoje pneumatiky zimnými. Na Slovensku je používanie zimných pneumatík povinné od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ je na vozovke súvislá snehová alebo ľadová vrstva. Zimné pneumatiky dodávajú lepší výkon už od 7 C, než tie letné.  Priľnavosť a trakcia letných pneumatík výrazne zníži pod 7 C! Vďaka tomu, že pri výrobe zimných pneumatík používajú mäkšiu zmes, tieto pneumatiky dodávajú lepší výkon.  V skutočnosti zimné pneumatiky podávajú ten najlepší výkon počas pochmúrnejších a chladnejších podmienok- kratšia brzdná dráha, lepšia priľnavosť v zákrutách atď. 

Pokiaľ ide o zimné pneumatiky, dosť často počúvame rôzne názvy od tých najbežnejších až po tie najmysterióznejšie: pneumatiky do snehu, zimné pneumatiky, pneumatiky s lamelami, lamelizované pneumatiky, pneumatiky z termogumy, klincové pneumatiky, klincovateľné pneumatiky, pneumatiky na ľad, kontaktné pneumatiky, nordické pneumatiky, severské pneumatiky a pneumatiky M+S, all seasons pneumatiky alebo celoročné pneumatiky.

Vodič, ktorého táto téma až tak nezaujíma, sa môže pri výbere zimných pneumatík dosť rýchlo stratiť, alebo dokonca môže dopadnúť tak, že si kúpi pneumatiky, ktoré pre dané použitie nebudú vhodné.

Nižšie uvádzame niekoľko vysvetlení, ktoré by vám mohli pomôcť pri výbere tých správnych zimných pneumatík:
Zimné pneumatiky
 
Sú  to pneumatiky, ktoré nazývame aj pneumatiky do snehu, pneumatiky s lamelami alebo lamelizované pneumatiky (v gume majú niekoľko stoviek zárezov alebo lamiel, ktoré umožňujú lepšiu hybnosť na snehu). Spoločnosť POPGOM odporúča             použitie týchto pneumatík na všetkých 4 kolesách od momentu, keď je vonkajšia teplota nižšia ako 7 °C. 
Pneumatiky z termogumy

Všetky zimné pneumatiky sú vyrábané z termogumy. Je to guma, ktorá na teplotu reaguje inak, ako letné pneumatiky. Guma dobrej zimnej pneumatiky je pružnejšia pri teplote nižšej ako 7 °C, pričom guma letnej pneumatiky pri tejto a nižšej teplote tvrdne, čím sa znižuje jej výkon.
Klincové pneumatiky

Ponúkajú lepšiu priľnavosť pri námraze. Na Slovensku je ich používanie stanovené nariadením prefektúry (dátumy používania). Rýchlosť je značne obmedzená (maximálne 60 alebo 90 km/h podľa typu vozidla ) a pri ich použití je povinné nosenie disku, ktorý signalizuje použitie tohto typu pneumatiky. Nevýhody klincových pneumatík sú nasledovné: vysoká hlučnosť, nútia k zníženiu rýchlosti a klince sa na cestách veľmi rýchlo opotrebujú (pretože naše cesty nie sú úplne pokryté ľadom alebo snehom).
Klincovateľné pneumatiky
 
Ide o zimné pneumatiky s otvormi, ktoré umožňujú použitie klincov. Nevýhodou je, že na Slovensku je veľmi málo pneuservisov špecializovaných na výmenu takýchto pneumatík.
Les Pneumatiky na ľad (nazývajú sa tiež nordické pneumatiky, kontaktné pneumatiky alebo severské pneumatiky)
 
Sú to  pneumatiky s lepšou priľnavosťou na cestách s námrazou. Tieto pneumatiky zažívajú čoraz väčší úspech, pretože majú výhody klincových pneumatík a absentujú nevýhody, ktorými je zvýšený hluk a povinné obmedzenie rýchlosti. 
Pneumatiky M+S

M+S je označenie, ktoré znamená Mud and Snow (blato a sneh). Nájdeme ich na vozidlách s pohonom 4X4 a na zimných pneumatikách. Výskyt tohto označenia znamená, že ich používateľ môže znížiť index rýchlosti s ohľadom na počiatočný index rýchlosti a             tiež to, že pneumatika má lepšiu hybnosť na bahenných alebo zasnežených povrchoch ako štandardné pneumatiky.
Pneumatiky „All Seasons“ alebo „celoročné pneumatiky“
 
Medzi pneumatikami ide o akýsi medzičlánok s vlastnosťami, ktoré sú skôr blízke letným pneumatikám ako zimným. Hlavným argumentom tohto typu pneumatík je, že počas roka ich nie je potrebné meniť. Zimné pneumatiky sa veľmi rýchlo opotrebujú v lete, pretože s teplotou mäknú, a letné pneumatiky strácajú priľnavosť v zime, pretože ich guma zasa tvrdne. Pneumatiky „all season“ sú kompromisom, ale neponúkajú priľnavosť a hybnosť zimných pneumatík pri nízkych teplotách, ako  ani vlastnosti letných pneumatík pri vyšších teplotách.
 
Klzká vozovka: vhodná jazda
+INFO
V zime sa jazdné podmienky môžu veľmi rýchlo zhoršiť. Cesty absolútne nepredvídateľne vlhnú, sú studené, zasnežené a dokonca s námrazou. Pri teplote nižšej ako 7 °C sa priľnavosť pneumatík radikálne mení a štýl svojej jazdy musíte okamžite prispôsobiť novým podmienkam
Klzká vozovka: vhodná jazda

V zime sa jazdné podmienky môžu veľmi rýchlo zhoršiť. Cesty absolútne nepredvídateľne vlhnú, sú studené, zasnežené a dokonca s námrazou. Pri teplote nižšej ako 7 °C sa priľnavosť pneumatík radikálne mení a štýl svojej jazdy musíte okamžite prispôsobiť novým podmienkam. Okrem samotného riadenia je však potrebné prispôsobiť aj materiál a pneumatiky. Pozrime sa spoločne na to, ako správne v zime šoférovať.

Mokrá cesta je dvojnásobne šmykľavejšia ako suchá, zasnežená cesta je štyrikrát šmykľavejšia ako suchá a cesta s námrazou až osemkrát. Rôzne klimatické podmienky samozrejme podmieňujú aj štýl jazdy.
Prvým opatrením na zachovanie bezpečnosti je zníženie rýchlosti a udržiavanie mierneho chodu, ktorý umožní bezpečne ovládať vozidlo. Na zasneženej ceste je koeficient priľnavosti štvrtinový. Inak povedané, ak je rýchlosť obmedzená na 90 km/h, nemali by ste ju prekročiť o 20 km/h.

Takisto je potrebné šoférovať pružnejšie a bez trhavých pohybov. Odporúča sa používať vyšší prevodový stupeň ako obvykle. Vyhýbajte sa náhlym strhnutiam volantu a plynový a brzdový pedál musíte stláčať jemne. Ak sa vozidlo hýbe do strán, tak nebrzdite, zaraďte prevodový stupeň, nech sa všetky štyri kolesá točia rovnakou rýchlosťou a pri zmene smeru jazdy pozerajte ďaleko dopredu v smere osi cesty.

V zime si výbava pneumatík zasluhuje plnú pozornosť. Jazdite len so zimnými pneumatikami. Hneď ako sa teplota dostane pod 7 °C, čo je teplota, ktorej sa hovorí „bod zlomu“, guma letnej pneumatiky tvrdne a stráca svoju priľnavosť na vozovke. Naopak, zimná pneumatika je pri nižšej teplote pružnejšia a jej povrch so zárezmi prispieva k lepšej hybnosti a brzdnej schopnosti na snehu a k lepšej priľnavosti na studených povrchoch.
Takisto je dôležité jazdiť zodpovedne a s dostatočným odstupom od ostatných vozidiel. Predvídajte riziko v neprehľadných úsekoch, kde je riziko námrazy oveľa častejšie. Dávajte prednosť snežným pluhom a soliacim zariadeniam a vo všeobecnosti sa držte v ich stope. Robte častejšie prestávky ako pri normálnom počasí a ak je predpoveď veľmi zlá, najrozumnejšou radou je ostať doma v teple.
Niekoľko tipov na zníženie spotreby paliva
+INFO
Či už z ekonomického hľadiska alebo z hľadiska ochrany životného prostredia si všetci želáme zníženie spotreby paliva (a teda aj nižšie platby za palivo)!
Niekoľko tipov na zníženie spotreby paliva:

Či už z ekonomického hľadiska alebo z hľadiska ochrany životného prostredia si všetci želáme zníženie spotreby paliva (a teda aj nižšie platby za palivo)! Uvádzame 5 jednoduchých rád, ako to dosiahnuť:


 1. Nemeňte často rýchlosť: „agresívna“ jazda značne zvyšuje spotrebu paliva. Rovnako nie je potrebné dostať z vozidla čo najviac len preto, aby ste zmenili rýchlosť (najmä ak ide o vznetové motory, ktoré sú flexibilnejšie). Predvídaním nutnosti spomaliť (a predvídaním komplikácií) si zároveň udržíte konštantnú rýchlosť a vaše vozidlo pôjde prirodzene ešte skôr, ako ho zastavíte.
 2. Kontrolujte tlak pneumatík: spotreba paliva bude menšia, ak budete mať pneumatiky správne nahustené. V skutočnosti je valivý odpor vyšší pri podhustených pneumatikách (čo spôsobuje aj opotrebovanie pneumatík)
 3. Nepoužívajte veľmi často klimatizáciu, tá totiž zvyšuje spotrebu paliva. To platí predovšetkým pri používaní vozidla v meste.
 4. Počas jazdy na diaľnici nemajte otvorené okná: vzduch ktorý sa dostáva do vozidla pôsobí ako brzda, pri ktorej dochádza k najväčšej spotrebe.
 5. Príves alebo strešný nosič? Strešné nosiče a nosiče lyží pôsobia tiež ako aerodynamická brzda.
Spoločnosť Popgom je aktívna pri zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík
+INFO
Keďže jednou z najväčších výziev našej spoločnosti je ochrana životného prostredia, spoločnosť Popgom preberá isté záväzky pri zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík.
Spoločnosť Popgom je aktívna  pri zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík:

Keďže jednou z najväčších výziev našej spoločnosti je ochrana životného prostredia, spoločnosť Popgom preberá isté záväzky pri zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík. Naša spoločnosť aplikuje „eko-taxu“ pre spoločnosti zaoberajúce sa recyklovaním pneumatík, čo umožňuje okrem iného aj zber opotrebovaných plášťov a ich opätovné spracovanie.
Dajte svojim pneumatikám druhú šancu so spoločnosťou POPGOM!


Niekoľko prípadov opätovného spracovania opotrebovaných pneumatík:

1. ihriská pre deti (mäkké povrchy),
2. umelé trávniky pre štadióny (udržiavanie umelých trávnikov),
3. palivo (cementárne, mestské teplárne),
4. nádrže na zachytávanie dažďovej vody,
5. zábrany pred zosuvom pôdy a skál na vozovku (technika využívaná pri úprave mostov a vozoviek),
6. spodné vrstvy vozoviek (technika používaná pri úprave mostov a vozoviek),
7. rehabilitácia lomov (technika, ktorá nemá negatívny vplyv na flóru a okolité spodné vody),
8. tvarované predmety (rulety a pod.).

Revalorisation des pneus usagés

Fotografia Aliapur DR
Záujem o nové produktové rady pneumatík
+INFO
Vek pneumatiky možno zistiť prostredníctvom informácie o týždni a roku výroby pneumatiky, ktorá je uvedená prostredníctvom kódu „DOT“ na bočnej strane pneumatiky (pozri článok „DOT: identifikačný preukaz pneumatiky“. Rovnako ako si však môžete kúpiť nové auto vyrobené v minulom storočí, takisto si môžete kúpiť nové pneumatiky z predošlého radu pneumatík.
Záujem o nové produktové rady pneumatík

Vek pneumatiky možno zistiť prostredníctvom informácie o týždni a roku výroby pneumatiky, ktorá je uvedená prostredníctvom kódu „DOT“ na bočnej strane pneumatiky (pozri článok „DOT: identifikačný preukaz pneumatiky“. Rovnako ako si však môžete kúpiť nové auto vyrobené v minulom storočí, takisto si môžete kúpiť nové pneumatiky z predošlého radu pneumatík.

 • Prvýkrát použité pneumatiky: pneumatiky na nových vozidlách (tzv. prvýkrát použité pneumatiky) môžu u výrobcu na tom istom modeli auta slúžiť až 10 rokov (niektoré zmluvy môžu viazať výrobcu automobilu používať istý druh pneumatík v základnej výbave vozidla). Preto môže byť nové vozidlo vybavené rovnakým druhom pneumatík, ako tie, ktoré boli použité na vozidle počas jeho uvedenia na trh. Výrobcovia pneumatík preto obnovujú svoje produktové rady každých 2 až 5 rokov. Zákazník hľadajúci pneumatiky, ktoré mal na svojom vozidle prvý raz, sa môže ocitnúť pred voľbou modelu pneumatík, ktoré sú o dve alebo až tri generácie staršie ako aktuálne modely. Majiteľ vozidla môže byť takisto prekvapený, keď sa dozvie, že jeho pneumatiky sa už nevyrábajú, napriek tomu, že nemá až také staré vozidlo.
 • Nové produktové rady pneumatík: každý nový produktový rad pneumatík vychádza z najnovších poznatkov a využíva najnovšie technológie, ktoré ponúka výskum a vývoj alebo nové vynálezy. Najnovšie produktové rady pneumatík tak nepochybne zabezpečia tie najlepšie vlastnosti, či už ide o brzdenie, stabilitu na ceste, odolnosť voči opotrebovaniu, pomoc pri znížení spotreby paliva alebo zníženie emisií hluku. Vybaviť svoje vozidlo najnovšími pneumatikami znamená zároveň zvýšiť bezpečnosť vodiča a tiež zabezpečiť návratnosť investície.

Na internetovej stránke spoločnosti Popgom nájdete všetky nové produktové rady jednotlivých výrobcov pneumatík. Okrem toho, pri zobrazení nového produktového radu pneumatík sa zobrazí označenie „novinka“ v spodnej časti fotografie pneumatiky.
Vyváženie kolies: nevyhnutný úkon
+INFO
Vibrácie spôsobuje skutočnosť, že rozloženie hmotnosti na kolese nie je nikdy dokonalé. Tieto rozdielne hmotnosti vplyvom odstredivej sily vytvárajú nevyváženosť, ktorá sa prejavuje klepaním kolesa o zem a vibráciami.

 

1.      Prečo má koleso tendenciu vibrovať?

Vibrácie spôsobuje skutočnosť, že rozloženie hmotnosti na kolese nie je nikdy dokonalé. Tieto rozdielne hmotnosti vplyvom odstredivej sily vytvárajú nevyváženosť, ktorá sa prejavuje klepaním kolesa o zem a vibráciami.

Vibrácie môžu spôsobovať aj chyby na pneumatike, disku alebo mechanických dieloch. Niekoľko príkladov:

o   Zlý tlak v pneumatike;

o  Deformácia disku po náraze;

o   Poškodený tlmič;

o  Mechanická vôľa riadenia...

 

2.      Aké sú dôsledky zle vyváženého kolesa?

Zle vyvážené koleso môže mať vplyv nielen na jazdný komfort, ale aj na bezpečnosť a životnosť pneumatík a mechanických dielov.

o  Únava vodiča a posádky;

o  Nedostatočná adhézia, najmä ak sú opotrebované tlmiče;

o   Abnormálne opotrebovanie pneumatík;

o  Predčasné opotrebovanie riadenia a tlmičov;

o  Vyššia spotreba paliva;

o   Zlomenie mechanických dielov v extrémnych situáciách.

3.      Prečo musí vyváženie kolies uskutočňovať odborník?

Vyvažovanie kolies je delikátna operácia vyžadujúca dostatočnú znalosť vibračných javov a možností, ktoré ponúka stroj nazývaný vyvažovačka.

Pomocou vyvažovačky možno určiť hodnotu a polohu závaží na disku a tým korigovať nevyváženosť a jej vplyvy.

Pneumatiky veľkých značiek: čo majú najviac oproti ostatným?
+INFO
Ich názvy sa prelínajú s históriou automobilu. Väčšina z nich bola založená na konci 19. storočia vo veľkých priemyselných krajinách (Anglicko, Nemecko, Francúzsko, USA...) a neskôr sa stali globálnymi značkami. Vďačíme im za väčšinu technických inovácií, ktorých výsledkom je moderná pneumatika.

1. Ktoré značky patria medzi veľké?

Vedúcich značiek je šesť:

o  Bridgestone

o  Continental

o  Dunlop

o  Goodyear

o  Michelin

o  Pirelli

Ich názvy sa prelínajú s históriou automobilu. Väčšina z nich bola založená na konci 19. storočia vo veľkých priemyselných krajinách (Anglicko, Nemecko, Francúzsko, USA...) a neskôr sa stali globálnymi značkami. Vďačíme im za väčšinu technických inovácií, ktorých výsledkom je moderná pneumatika.

2. Čo možno očakávať od veľkej značky?

Náročnou úlohou pre výrobcu pneumatík je zlepšiť niektorú z vlastností pneumatiky bez toho, aby zhoršil niektorú inú: napríklad adhézia a životnosť, alebo valivý odpor a brzdná dráha. Len veľké značky ponúkajú výrobky s vynikajúcimi vlastnosťami súčasne v oblasti bezpečnosti, komfortu a ochrany životného prostredia.

Aby tieto značky dospeli k tak náročnému kompromisu medzi jednotlivými vlastnosťami, investujú významný podiel svojho obratu do výskumu a vývoja nových produktov.

3. Cena za kvalitu

Táto kvalita samozrejme niečo stojí. Pneumatiky veľkých značiek sú v priemere o 20 až 30 % drahšie ako pneumatiky strednej kvality. Neznamená to však, že aj náklady na používanie sú vyššie: vyššiu cenu kompenzuje ich dlhšia životnosť.

Okrem toho, spotrebiteľ si rád priplatí za bezpečnosť a jazdný komfort, ktorý tieto pneumatiky zaručujú.