Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Komfort jazdy

Zvýšenie komfortu s pohodlnými a tichými gumami

Kritériá komfortu jazdy sú veľmi dôležité pre vodiča, ale aj pre pasažierov. Obyvatelia domov situovaných pozdĺž cestných komunikácií sú tiež citliví na hlučnosť pneumatík.

Celkové hodnotenie výkonových charakteristík pneumatiky z hľadiska komfortu jazdy bolo vypočítané na základe testov jazdnej stability (pri jazde na suchej vozovke), testov na komfort jazdy a testov hlučnosti pneumatík.

  • Jazdné vlastnosti na suchej vozovke
  • Hlučnosť pneumatík
  • Komfort jazdy
Tipy pre vás
Pneumatika pre zaistenie svojej funkčnosti a dlhej životnosti potrebuje vzduch. Nesprávny tlak vzduchu v pneumatike negatívne ovplyvňuje všetky výkonové parametre pneumatiky, predovšetkým však jej jazdnú stabilitu. Preto treba pravidelne kontrolovať tlak vzduchu v pneumatike: minimálne jedenkrát do mesiaca.

Komfort jazdy

Pneumatiky sa výrazným spôsobom podieľajú na komforte jazdy pri šoférovaní vášho vozidla. Pneumatiky tlmia nerovnosti vozovky.

Testovanie komfortu jazdy sa realizuje pri viacerých, po sebe nasledujúcich prejazdoch vozidla po vozovke, na ktorej sú rozmiestnené rôzne kovové výstupky, ktoré simulujú spoje na povrchu vozovky alebo poklopy kanálov. Pri testoch sa meria chvenie a namerané hodnoty sa následne porovnávajú a vyhodnocujú.

Tipy pre vás
Tzv. nízkoprofilové pneumatiky podliehajú menším bočným deformáciám. Tento typ pneumatík je však tuhší, teda aj menej „pohodlnejší“, keďže nedokáže natoľko tlmiť nerovnosti vozovky ako pneumatiky so štandardným profilom.

Hlučnosť v kabíne vozidla

Pneumatiky zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska hlučnosti vášho vozidla. Testovanie vonkajšieho hluku sa realizuje pri viacerých, po sebe nasledujúcich prejazdoch vozidla popred snímače pri stabilnej rýchlosti od 60 do 80 km/h (v závislosti od testov). Aby bolo možné odizolovať hlukové faktory pochádzajúce z iných zdrojov, ako sú pneumatiky, vozidlo realizuje tieto prejazdy z rozbehu, s vypnutým motorom. V závislosti od značky pneumatík môžeme pozorovať značné rozdiely v hlučnosti pneumatík. Tieto rozdiely môžu byť spôsobené rôznou štruktúrou dezénu pneumatiky (plocha pneumatiky, ktorá prichádza do kontaktu s vozovkou), ale aj kvalitou gumy použitej na výrobu plášťa pneumatiky.

Tipy pre vás
Zimné pneumatiky majú sklon škrípať v zákrutách, a to aj pri nízkej rýchlosti! Nemusíte sa však znepokojovať, je to normálny jav spôsobený hĺbkou dezénu pneumatiky a početnými lamelami, ktoré zaisťujú lepšiu adhéziu pneumatiky k povrchu vozovky.

Jazdná stabilita

Pri meraní jazdnej stability sa analyzujú rôzne situácie, s ktorými sa môže stretnúť vodič automobilu počas jazdy. Podľa toho, ako vozidlo reaguje na sériu presne definovaných manévrov, vodič hodnotí správanie vozidla vedeného na hraniciach adhézie pneumatík k povrchu vozovky: týmto spôsobom sa meria priemerná rýchlosť, pri ktorej vozidlo stráca svoju adhéziu.

Tipy pre vás
Zimné pneumatiky majú sklon škrípať v zákrutách, a to aj pri nízkej rýchlosti! Nemusíte sa však znepokojovať, je to normálny jav spôsobený hĺbkou dezénu pneumatiky a početnými lamelami, ktoré zaisťujú lepšiu adhéziu pneumatiky k povrchu vozovky.