Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Opotrebovanie pneumatík

Opotrebovanie pneumatík

Úvod

Pneumatiky je nutné vymeniť v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak je ich opotrebovanie na hranici stanovenej zákonom.
  • Ak nezodpovedajú predpísaným požiadavkám na výbavu vozidla.
  • Ak pneumatiky vykazujú nerovnomerne opotrebované plochy.
  • Ak sú na pneumatikách badateľné znaky zostarnutia materiálu.
  • Ak sú na pneumatikách prítomné zárezy alebo deformácie, ktoré by mohli znížiť ich bezpečnosť.
  • Ak v prípade defektu odborník zistí neopraviteľné poškodenie pneumatiky.
Tipy pre vás
Opotrebovaná pneumatika nedokáže plniť svoju funkciu, najmä čo sa týka odvádzania vody z priestoru medzi pneumatikou a povrchom vozovky. Brzdná dráha automobilu na mokrej vozovke sa predlžuje a vozidlo stráca stabilitu na ceste. Zvyšuje sa nebezpečenstvo šmyku a akvaplaningu.

Indikátor opotrebovania

Aby ste mohli odmerať úroveň opotrebovania pneumatík, každá pneumatika je vybavená tzv. indikátorom opotrebovania, ktorý umožňuje vyhodnotiť úroveň zákonom povoleného opotrebovania pneumatík.

Zákonom povolené opotrebovanie pneumatík:

Indikátory opotrebovania sú malé výstupky umiestnené v drážkach na spodku dezénu behúňa. Keď sa zostávajúca výška dostane na úroveň tohto výstupku, t. j. 1,6 mm, pneumatika dosiahla zákonom povolenú hranicu používania a je nutné ju vymeniť. Za touto hranicou opotrebovania porušujete zákon..

Der Reifenverschleißindikator
Indikátor opotrebovania

Avšak aj pri pneumatikách s dezénom vyšším ako 1,6 mm sú vodiči povinní za každých okolností prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy podmienkam cestnej premávky, ako aj stavu a povahe vozovky, napríklad pri jazde na mokrej vozovke.

Tieto okolnosti si môžu vynútiť, aby používateľ vozidla vymenil pneumatiky skôr, ako dosiahnu zákonom stanovenú hranicu opotrebovania, napríklad ak sa domnieva, že výkonové parametre pneumatík sú nevyhovujúce pre daný účel použitia vozidla.

Preto odporúčame, aby ste pneumatiky vymenili skôr, ako hĺbka dezénu prekročí 2 mm, a to najmä kvôli dobrej adhézii pneumatiky k vozovke napríklad pri akvaplaningu.

V záujme zabezpečenia požadovanej úrovne bezpečnosti jazdy na cestách v zimnom období, najmä na snehu, je vhodné používať pneumatiky s hĺbkou dezénu minimálne 3,5 mm.

Nerovnomerné opotrebovanie pneumatík

Pneumatiky je nutné vymeniť, keď dezén dosiahne minimálnu úroveň označenú indikátorom opotrebovania. Na pneumatikách sa však môže vyskytnúť aj abnormálne opotrebovanie.

Opotrebovanie hrán drážok: mechanické opotrebovanie

Tento typ opotrebovania postihuje zväčša predné pneumatiky. Môže byť spôsobený nesprávnym vyvážením kolies, ale aj zlým stavom spojovacích súčiastok a závesov kolies.

Tipy pre vás
Ak prejdete rukou po behúni pneumatiky oboma smermi a nahmatáte výrazne opotrebované plôšky po obvode pneumatiky, zvyčajne to býva príznakom chybných tlmičov odpruženia kolies alebo nesprávnym vyvážením kolies. V takom prípade je potrebné skontrolovať vyváženie a závesy kolies.

Asymetrické opotrebovanie

Asymetrické opotrebovanie pílovitých drážok na ramenách pneumatiky: nesprávne nastavenie geometrie kolies

Opotrebovanie pílovitých drážok na ramenách pneumatiky je spôsobené nerovnomerným trením pneumatiky o plochu vozovky. Príčinou takého opotrebovania pneumatiky zvyčajne býva chybne nastavená geometria kolies. Rovnomerné opotrebovanie behúňa pneumatiky je veľmi dôležité pre zabezpečenie požadovaných výkonových parametrov pneumatiky.

Tipy pre vás
V prípade asymetrického opotrebovania jednej strany pneumatiky je nutné nechať skontrolovať geometriu kolies na špecializovanom pracovisku.

Vyššie opotrebovanie pneumatiky v strede behúňa: prehustenie

Prehustenie pneumatiky sa prejavuje vyšším opotrebovaním v strede behúňa, čo skracuje životnosť pneumatiky. Preto je potrebné jedenkrát mesačne skontrolovať hustotu vzduchu v pneumatikách. Nepravidelné opotrebovanie môže byť tiež spôsobené nesprávnym zarovnaním kolies alebo mechanickým problémom.

Tipy pre vás
Výraznejšie opotrebovanie pneumatiky v strede behúňa poukazuje na prehustenie pneumatiky. V takom prípade upravte tlak v pneumatike na predpísanú hodnotu.

Vyššie opotrebovanie pneumatiky po krajoch behúňa: podhustenie

Podhustenie pneumatiky často spôsobuje výraznejšie opotrebovanie ramien pneumatiky. Ak jazdíte s podhustenými pneumatikami, nielenže tým skracujete životnosť pneumatík, ale vyšším jazdným odporom pneumatík tiež zvyšujete spotrebu paliva (mäkšie pneumatiky si pri jazde vyžadujú väčšiu „námahu“ vozidla). Nepravidelné opotrebovanie môže byť tiež spôsobené chybne nastavenou geometriou kolies alebo mechanickým problémom.

Tipy pre vás
Pneumatika opotrebovaná po krajoch behúňa poukazuje na podhustenie pneumatiky, čo spôsobuje nadmernú spotrebu paliva, zvýšenie prevádzkovej teploty pneumatiky a predčasné opotrebovanie okrajových častí dezénu. Tlak v pneumatike upravte na predpísanú hodnotu.

Nastavenie geometrie kolies

 Správne nastavenie geometrie kolies vášho vozidla je prvoradé, ak sa chcete vyhnúť predčasnému opotrebovaniu pneumatík a zároveň zaistiť požadovanú úroveň bezpečnosti počas jazdy.

Pri kontrole geometrie a upravovaní jej nastavenia sa optimálne nastavujú všetky uhly kolies a nastaviteľné parametre zarovnania kolies vzhľadom na geometrickú os vozidla. Pri nastavovaní geometrie sa prihliada na údaje predpísané výrobcom a analýzu opotrebovania pneumatík.

Chybné nastavenie geometrie spôsobuje:

  • rýchlejšie a nepravidelné opotrebovanie pneumatík,
  • predčasné opotrebovanie prvkov riadenia vozidla,
  • nepredvídateľnú jazdnú stabilitu vozidla.

DGeometria