Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Údržba pneumatík

Výmena pneumatík bez stresu - prečítajte si naše rady!

Úvod

Montáž pneumatík na vozidlo by ste mali zveriť len odborne spôsobilým servisným technikom v autoservise.

Montáž, demontáž, hustenie a vyváženie pneumatík je nutné realizovať s použitím špeciálnych zariadení a náradia určeného na tento účel. Tieto servisné úkony môže vykonať len odborne spôsobilý pracovník, ktorý musí dbať na rešpektovanie nasledovných zásad:

 • Pri výbere pneumatík dodržiavať predpisy stanovené výrobcom a zákonné požiadavky: konštrukcia pneumatík, index rýchlosti, index zaťaženia, kategória pneumatík (turistické alebo nákladné).
 • Pred vykonaním servisného zásahu prezrieť vzhľad pneumatiky zvonka aj zvnútra.
 • Dodržiavať postupy pre montáž, demontáž, vyváženie a hustenie pneumatík, zabezpečiť systematickú výmenu ventilu, prihliadať na pokyny pre montáž uvedené na bočnici pneumatiky (smer otáčania alebo smer montáže).
 • Dodržiavať prevádzkový tlak predpísaný výrobcom vozidla, výrobcom pneumatiky alebo odporúčaný odborným prípravárom.
 • Prihliadať na špecifické požiadavky vyplývajúce z použitia niektorých špeciálnych typov pneumatík (nízkoprofilové pneumatiky, samonosné pneumatiky (tzv. pneumatiky typu Run Flat), samotesniace pneumatiky, atď.).

Po namontovaní kolesa na vozidlo sa odporúča utiahnuť skrutky pomocou momentového kľúča, s optimálnym nastavením krútiaceho momentu podľa pokynov výrobcu automobilu.

Tipy pre vás
Pri výmene štandardného kolesa za rezervné nezabudnite skontrolovať utiahnutie kolesa a tlak vzduchu v pneumatike.

Výmena pneumatík (nové pneumatiky sa prednostne montujú na zadné kolesá))

Či už meníte pneumatiky z dôvodu ich opotrebovania alebo v prípade defektu, dbajte na dodržiavanie určitých pravidiel, napríklad že nové pneumatiky sa odporúča montovať na kolesá zadnej nápravy.

Výmena jednej pneumatiky: V prípade, že meníte len jednu pneumatiku, napríklad v dôsledku nehody alebo defektu, nezabudnite skontrolovať nasledovné:

 • Či má nová pneumatika rovnaký profil, rovnaký rozmer a rovnaké indexy zaťaženia a rýchlosti ako pneumatika, za ktorú ju vymieňate.
 • Rozdiel v opotrebovaní medzi novou pneumatikou a druhou pneumatikou na tej istej náprave musí byť menší ako 5 mm.

Výmena dvoch pneumatík: Predné pneumatiky sa spravidla opotrebovávajú rýchlejšie ako zadné pneumatiky, najmä pri náhonoch prednej nápravy, ktoré sa používajú u väčšiny súčasných vozidiel.

Či už je vozidlo vybavené náhonom prednej alebo zadnej nápravy, nové pneumatiky odporúčame montovať na kolesá zadnej nápravy kvôli zaisteniu vyššej úrovne bezpečnosti v nepredvídateľných a náročných situáciách (prudké brzdenie, ostrá zákruta a pod.), najmä na mokrej vozovke.

Mnohé testy preukázali, že pri riadení vozidla sa ľahšie kontroluje predná náprava ako zadná.

Tipy pre vás
Pri výmene štandardného kolesa za rezervné nezabudnite skontrolovať utiahnutie kolesa a tlak vzduchu v pneumatike.

Výmena ventilu

Ventil zohráva podstatnú úlohu pri zaistení tesnosti pneumatiky. Keďže sa časom opotrebováva, pri výmene pneumatík sa odporúča vymeniť aj ventil.

Ventil je zárukou tesnosti pneumatiky a je veľmi dôležitým prvkom, ktorý sa podieľa na tesnosti pneumatík.

Pri pôsobení odstredivej sily, keď sa vozidlo pohybuj rýchlosťou 100 km/h, je ventil vystavený rušivej sile zodpovedajúcej hmotnosti 1,7 kg, čo predstavuje napríklad plnú fľašu vody.

Pri používaní vozidla preto ventil časom podlieha starnutiu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné pri každej výmene pneumatík nechať vymeniť aj ventily.

Tipy pre vás
Pri každej výmene pneumatiky vymeňte aj ventil, aby ste sa vyhli unikaniu vzduchu a následnému poklesu tlaku v pneumatike: bolo by na škodu veci, ak by ste kvôli ušetreniu nákladov za nový ventil ohrozili vlastnú bezpečnosť alebo skrátili životnosť pneumatiky.

Tlakové snímače

Pri poklese tlaku v pneumatikách tlakové snímače upozornia vodiča, ktorý vďaka tomu môže vzniknutej situácii prispôsobiť svoju jazdu.

Systémy na monitorovanie tlaku nahustenia samonosných pneumatík.(t. j. pneumatík pre jazdu naprázdno) umožňujú vozidlu, ktoré je takým systémom vybavené, aby si zachovalo normálne jazdné vlastnosti aj pri úplnej strate tlaku v pneumatike.

Preto aby bol vodič informovaný o prípadnom úbytku tlaku v pneumatikách a mohol podľa toho prispôsobiť svoju jazdu, je nevyhnutné a povinné používať systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (tzv. TPMS: Tyre Pressure Monitoring System).

V súčasnosti sú na trhu k dispozícii dve kategórie produktov, ktoré používajú odlišné technológie

 • Prvá kategória sa nazýva „nepriame systémy monitorovania tlaku“ (alebo pasívne systémy) a používa informácie získané prostredníctvom snímačov ABS, na základe ktorých deteguje abnormálne zvýšenú rýchlosť otáčania niektorého z kolies (čo poukazuje na skutočnosť, že pneumatika osadená na danom kolese má pri zaťažení nižší polomer ako ostatné pneumatiky, a to pravdepodobne kvôli poklesu tlaku).
 • Druhá skupina sa nazýva „priame systémy monitorovania tlaku“ (alebo aktívne systémy) a na meranie tlaku v každej pneumatike používa snímače upevnené na ventiloch alebo kolesách. Namerané údaje sa prenášajú rádiovými vlnami do prijímača upevneného vo vozidle.
Tipy pre vás
Ak vaše auto je vybavené snímačmi tlaku v pneumatike, mali by ste pred výmenou pneumatík informovať váš servis, aby ste sa uistili, že vám ich vedia prezuť

Vyváženie pneumatík

Vyváženie pneumatík automobilu je dôležitým faktorom pre zaistenie komfortu jazdy a dlhej životnosti pneumatík.

Chybne vyvážené pneumatiky môžu spôsobovať chvenie.

Správne vyváženie, to znamená dobré rozloženie hmotnosti, naopak umožňuje znížiť chvenie, čím sa podieľa na zvýšení komfortu jazdy.

Správne vyváženie pneumatík znamená:

 • predchádzanie predčasnému opotrebovaniu mechanických častí vozidla,
 • vyšší komfort jazdy,
 • ochranu pneumatík.

Auswuchten

Tipy pre vás
Chvenie volantu býva často spôsobené nesprávnym vyvážením kolies alebo stratou protizávažia. Preto odporúčame, aby ste si kolesá nechali vyvážiť u odborníka.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách je nutné pravidelne kontrolovať v záujme zaistenia bezpečnosti pri používaní vozidla a dlhej životnosti pneumatík.

Tlak vzduchu v pneumatikách je významným faktorom ovplyvňujúcim bezpečnosť a životnosť pneumatík. Tlak vzduchu v pneumatikách je nutné kontrolovať za studena (to znamená, že od poslednej jazdy by mali uplynúť minimálne 2 hodiny alebo posledná jazda by mala byť kratšia ako 3 km a pri nižšej rýchlosti). V prípade, že tlak kontrolujete za tepla, odporúčame k predpísanému tlaku v pneumatikách pripočítať 0,3 bary.

Kontrolu tlaku v pneumatikách je nutné vykonávať pravidelne, minimálne jedenkrát do mesiaca (nezabúdajte pritom na rezervné koleso) alebo pred každou dlhou jazdou. Tlak je nutné upraviť, ak nezodpovedá prevádzkovému tlaku odporúčanému výrobcom.

V prípade, že sú vaše pneumatiky nahustené dusíkom, neznamená to, že by ste nemali pravidelne a v dostatočných časových odstupoch kontrolovať tlak v pneumatikách

Správny tlak v pneumatikách zvyčajne stanovuje výrobca pneumatík v spolupráci s výrobcom automobilu. Tieto odporúčané údaje sú uvedené v návode na obsluhu vozidla alebo na popisnom štítku nalepenom na vozidle (stĺpik dverí / kryt otvoru palivovej nádrže / odkladacia priehradka pred sedadlom spolujazdca, atď.).

Reifendruck

Guminyomás

Hustenie zimných pneumatík: Teplota okolitého prostredia ovplyvňuje tlak vzduchu v pneumatikách. Čím je teplota nižšia, tým je aj nameraný tlak nižší. Vieme, že v zimnom období je teplota vonkajšieho vzduchu zvyčajne nízka. Preto, aby sme vykompenzovali vplyv nízkej teploty v zime a jazdili na správne nahustených zimných pneumatikách, je potrebné k bežnému prevádzkovému tlaku pneumatík alebo k tlaku odporúčanému na iné účely použitia pripočítať 0,2 baru (za studena).

Tipy pre vás
Odporúčaný tlak vzduchu v pneumatikách je uvedený v návode na obsluhu vozidla a zvyčajne tiež aj priamo na vozidle (odkladacia priehradka pred sedadlom spolujazdca, stĺpik dverí, atď.).

Hustenie pneumatík dusíkom

Hustenie pneumatík dusíkom predstavuje hneď niekoľko výhod, a to nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj prevádzkových nákladovs.

Prečo práve dusík? Dusík je inertný a stabilný plyn, ktorý si zachováva stabilnejší tlak ako vzduch, a to aj v prípade zahriatia pneumatiky. Pomerne veľký rozmer molekúl dusíka znižuje tlakové straty spôsobené prirodzenou poróznosťou pneumatiky.

4 výhody hustenia pneumatík dusíkom:

 • Bezpečnosť:
  • - Zníženie rizika roztrhnutia plášťa súvisiaceho s prehrievaním pneumatiky v prípade jej podhustenia.
  • - Lepšie jazdné vlastnosti vozidla a vyšší komfort jazdy vďaka presnejšiemu udržiavaniu správneho tlaku v pneumatikách.
  • - Lepší záber pneumatík (t. j. lepšia adhézia k povrchu vozovky) vďaka menším výkyvom teploty a tlaku, ktoré inak bývajú spôsobené predovšetkým vlhkosťou vzduchu nahusteného v pneumatike.
 • Zníženie prevádzkových nákladov vozidla: správny a presný prevádzkový tlak pneumatík dosiahnutý vďaka husteniu dusíkom umožňuje zabezpečiť optimálny jazdný odpor pneumatík a tým aj zníženie spotreby paliva.
 • Vyšší kilometrový výkon: stabilnejší tlak pneumatík dosiahnutý vďaka husteniu dusíkom predlžuje životnosť pneumatík a zabezpečuje pravidelnejšie opotrebovanie behúňa pneumatiky.
 • Ochrana životného prostredia:
  • - nižšie nároky vozidla z hľadiska spotreby energie (paliva) a tým aj znížená produkcia skleníkových plynov,
  • - predĺženie životnosti pneumatiky a tým aj zníženie množstva odpadu, ktorý je nutné spracovať.

Používanie dusíka na hustenie pneumatík je technológia, ktorá sa používa už pomerne dlho v sektoroch s vysokými technologickými nárokmi, napríklad v leteckej doprave, kozmonautike alebo v pretekoch na okruhoch Formuly 1, ale tiež v ťažkej nákladnej doprave a v prípade mechanizmov používaných na verejno-prospešné práce.

Tipy pre vás
Pri používaní dusíka na hustenie pneumatík je tiež nutné pravidelne a v dostatočných časových odstupoch kontrolovať tlak v pneumatikách. Pneumatiku nahustenú dusíkom môžete dofúkať vzduchom