Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Znížte spotrebu paliva pomocou moderných pneumatík

Správna voľba pneumatiky pre lepšiu spotrebu paliva

 Pneumatika vyrobená výrobcom renomovanej značky môže v niektorých prípadoch dosiahnuť až dvojnásobnú životnosť ako lacná, „neznačková“ pneumatika. Pri použití kvalitných pneumatík vďaka nižšiemu jazdnému odporu ušetríte aj niekoľko desiatok eur na spotrebe paliva.

Nižšia spotreba paliva znamená aj nižšiu produkciu oxidu uhličitého, ktorý je vypúšťaný do ovzdušia výfukovými splodinami. Uveďme si príklad: nižšia spotreba nafty o 0,2 litra/100 km zodpovedá priemerne o 212 kg menšiemu množstvu CO2 vyprodukovaného vozidlom na menej ako 40 000 km! Celkové hodnotenie pneumatiky z hľadiska ochrany životného prostredia bolo vypočítané na základe testov životnosti a spotreby paliva.

Tipy pre vás
Podhustené pneumatiky spôsobujú predčasné opotrebovanie dezénu, vyššiu spotrebu paliva, ale aj zvýšené ohrozenie vašej bezpečnosti. Podhustenie pneumatiky o 20 % zvyšuje spotrebu paliva o 4 % a urýchľuje opotrebovanie pneumatiky približne o 16 %. Preto je dôležité, aby ste pravidelne kontrolovali tlak vzduchu v pneumatikách: minimálne jedenkrát do mesiaca!

Životnosť (opotrebovanie) pneumatík

Životnosť pneumatiky môže byť veľmi rôznorodá. Ak predpokladáme, že priemerná životnosť pneumatiky je 50 000 kilometrov, krajné hodnoty sa môžu nachádzať na úrovni 10 000 km (dolná hranica), resp. 100 000 km (horná hranica), čo zodpovedá pomeru od 1 do 10. Toto prekvapujúco veľké rozpätie závisí najmä od prevádzkových podmienok, za akých sa pneumatiky používajú: štýl jazdy, rýchlosť, typ cesty, technické vlastnosti vozidla, povrchová úprava vozovky, prevážaný náklad, atď.. Životnosť pneumatiky však závisí aj od jej vlastných výkonových charakteristík a od spôsobu údržby. Životnosť pneumatík sa testuje na zariadeniach, ktoré umožňujú vypočítať opotrebovanie dezénu prostredníctvom simulácie najazdených kilometrov.

Tipy pre vás
Predné a zadné pneumatiky sa spravidla opotrebovávajú nerovnakou rýchlosťou, najmä u vozidiel s predným náhonom. Výmenu pneumatík preto môžeme oddialiť, ak navzájom vymeníme predné a zadné pneumatiky. Ak chcete predĺžiť životnosť pneumatík vášho vozidla, vyhýbajte sa prudkému brzdeniu a zrýchľovaniu.

Spotreba paliva

Spotreba paliva sa meria prostredníctvom jazdného odporu pneumatík.

Pri kontakte pneumatiky s povrchom vozovky dochádza k jej deformácii: na pneumatike dochádza k vytvoreniu dotykovej plochy, prostredníctvom ktorej sa prenášajú všetky sily z pneumatiky na povrch vozovky: zrýchlenie, brzdenie alebo sily vyvíjané pri prejazde zákrutou. Tieto deformácie spôsobujú uvoľňovanie energie, čo sa prejavuje silou pôsobiacou proti smeru jazdy vozidla: tento jav sa nazýva jazdný odpor pneumatiky.

Jazdný odpor sa meria na prístroji vybavenom valcom, ktorý poháňa pneumatiky rýchlosťou zvolenou pre vykonanie merania. Tento prístroj teda meria silu, ktorú je potrebné vyvinúť, aby pneumatika ostala v pohybe (táto sila sa vyjadruje v kilowattoch na jedno koleso): to znamená, že meria silu jazdného odporu.

Tipy pre vás
Niektorí renomovaní výrobcovia pneumatík vyvinuli technológie, ktoré umožňujú výrazne znížiť jazdný odpor pneumatík a tým aj prevádzkové náklady vozidla (vďaka nižšej spotrebe paliva).

Preto je dôležité, aby ste si uvedomili, že ak sa rozhodnete na začiatku investovať peniaze do relatívne drahších pneumatík, tieto finančné prostriedky sa vám vrátia v podobe ušetrených prevádzkových nákladov.